Strafzaak Wilders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

De stand van zaken

Geert Wilders tijdens een zitting van deze zaak bij de rechtbank 23 november 2016, Geert Wilders tijdens een zitting van deze zaak bij de rechtbank [foto: Hollandse Hoogte]

Het gerechtshof Den Haag behandelt het hoger beroep in deze zaak.

Geert Wilders heeft op 17 mei 2018 in zijn strafzaak verzocht om de raadsheren te vervangen. Dit wrakingsverzoek is behandeld door raadsheren van het Amsterdamse gerechtshof. Het Haagse gerechtshof heeft op 18 mei de beslissing van de wrakingskamer vernomen om het verzoek van de heer Wilders toe te wijzen.

Het gerechtshof heeft op 5 juni drie nieuwe raadsheren aangewezen voor de verdere behandeling in het hoger beroep van de strafzaak. De data waarop het hof Den Haag de strafzaak voortzet zijn gepland op vrijdag 30 november, maandag 3 december en vrijdag 7 december 2018 en donderdag 10 januari 2019. Op deze data worden regiezittingen gehouden.

Procedure

 1. Uitspraak rechtbank Genomen stap
 2. Hoger beroep Genomen stap
 3. Inhoudelijke behandeling gerechtshof Te nemen stap
 4. Uitspraak gerechtshof Te nemen stap

Nieuwe raadsheren zaak Wilders bekend

Het gerechtshof Den Haag heeft op 5 jun 2018 nieuwe raadsheren aangewezen voor de verdere behandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen Geert Wilders. De drie raadsheren zijn:

 • Mr. J.M. Reinking, voorzitter
 • Mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe
 • Mw. mr. E.C. van Veen

De vorige raadsheren werden op 17 mei 2018 door de verdachte gewraakt. Dit wrakingsverzoek werd op 18 mei 2018 toegewezen.

Wat is een regiezitting?

Ook het hoger beroep kent een regiezitting als voorbereiding op de strafzitting. Tijdens een regiezitting bekijkt het hof wat er nog allemaal nodig is voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Bijvoorbeeld nieuw onderzoek of getuigen. Na de regiezitting bepaalt het gerechtshof de datum voor de inhoudelijke behandeling.

Ontwikkelingen

DatumOmschrijvingUitspraken en nieuws
22-11-2018Informatie voor media rondom regiezittingen in de zaak Wilders
06-07-2018 De data waarop het hof Den Haag de strafzaak voortzet zijn gepland op vrijdag 30 november, maandag 3 december, vrijdag 7 december 2018 en donderdag 10 januari 2019. Op deze data worden regiezittingen gehouden.
05-06-2018Het gerechtshof Den Haag heeft nieuwe raadsheren aangewezen voor verdere behandeling in het hoger beroep van de strafzaak tegen Geert Wilders.
18-05-2018Wrakingsverzoek Wilders toegewezen (gerechtshof Amsterdam)
18-05-2018Wraking strafkamer zaak Wilders (gerechtshof Den Haag)
09-11-2017Beslissingen Haagse hof op verzoeken regiezittingen in zaak Wilders
26-10-2017Reactie voorzitter gerechtshof op vraag Geert Wilders tijdens regiezitting over haar rol als voorzitter van een stichting.
09-12-2016Rechtbank veroordeelt Wilders voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De rechtbank legt geen straf op.
11-11-2016Wrakingskamer wijst wrakingsverzoek verdediging af.
14-10-2016Rechtbank oordeelt dat Openbaar Ministerie ontvankelijk is in de strafvervolging van Geert Wilders.
07-04-2016De rechtbank oordeelt dat de verdediging van Wilders aanvullend op het huidige onderzoek in zijn strafzaak nog 20 mensen die aangifte hebben gedaan, mag horen als getuigen.

Procesdeelnemers

Openbaar Ministerie

Advocaten-generaal

 • Mr. G.Th. Sta
 • Mw. Mr. B. van Roessel

Verdachte en zijn advocaten

Verdachte: Geert Wilders

Advocaten: Prof. mr. dr. G.G.J. Knoops
en Mw. Mr. C.J. Knoops-Hamburger

Raadsheren

 • Mr. J.M. Reinking, voorzitter
 • Mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe
 • Mw. mr. E.C. van Veen

Zitting bijwonen

Justitieel Complex Schiphol Justitieel Complex Schiphol [Foto: HH]

Het gerechtshof Den Haag behandelt het hoger beroep van de strafzaak tegen Geert Wilders. Vanwege veiligheidsredenen vinden de zittingen plaats op het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp.

Media 

Aan journalisten die de zaak willen volgen, wordt verzocht zich aan te melden via een e-mail naar m.h.verweij@rechtspraak.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mail adres, de zittingsdagen die men aanwezig wil zijn en het medium waarvoor men werkzaam is.

De NOS verzorgt de pool voor televisie en radio. Zendgemachtigden die beeld en geluid willen overnemen kunnen contact opnemen met één van onderstaande persvoorlichters (zie hieronder).

 Bij het Justitieel Complex Schiphol dient men een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Men dient een half uur voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn.

Routebeschrijving

Bussen van lijn 185 rijden ieder kwartier vanaf Schiphol Plaza halte B15 rechtstreeks naar JCS en vice versa. De bus stopt direct voor de hoofdingang van het JCS. De reistijd van Schiphol Plaza naar JCS bedraagt circa vijf minuten.

Beperkt aantal parkeerplekken

Komt u met de auto? Er is een beperkte parkeermogelijkheid. U kunt tegen betaling (€ 2,50 per uur, uitsluitend PIN betalingen mogelijk) parkeren op het bezoekersgedeelte van het JCS-parkeerterrein. In de nabijheid van het JCS zijn geen verdere parkeervoorzieningen aanwezig.

 

Persvoorlichting gerechtshof Den Haag

Perscontact

Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof Den Haag

 • drs. M.H. (Maartje) Verweij, senior communicatieadviseur / persvoorlichter. Telefoon: 088 - 362 23 41 / 06 226 072 43
 • R.W. (Ron) van Leeuwen, senior communicatieadviseur / persvoorlichter. Telefoon: 06 481 359 68

Landelijke Persrichtlijn 2013

De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

Aanvraagformulier persfaciliteiten

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.

Laatste nieuws over strafzaak Wilders  Laatste nieuws over strafzaak Wilders

 

 

Informatie voor media rondom regiezittingen in de zaak Wilders21-11-2018 23:00:00De regiezittingen in de zaak Wilders bij het gerechtshof Den Haag zijn op 30 november, 3 december en 7 december 2018 en 10 januari 2019.<p>De regiezittingen in de zaak Wilders bij het gerechtshof Den Haag zijn op 30 november, 3 december en 7 december 2018 en 10 januari 2019. De zittingen vinden telkens plaats in het Justitieel Complex Schiphol (Duizendbladweg 100 te Badhoevedorp). De zittingen starten steeds om 9.30 uur.</p>
Nieuwe raadsheren zaak Wilders bekend4-6-2018 22:00:00Het gerechtshof Den Haag heeft nieuwe raadsheren aangewezen voor de verdere behandeling in het hoger beroep van de strafzaak tegen de heer Wilders.<p>Het gerechtshof Den Haag heeft nieuwe raadsheren aangewezen voor de verdere behandeling in het hoger beroep van de strafzaak tegen de heer Wilders. </p>
Wrakingsverzoek Wilders toegewezen17-5-2018 22:00:00Het wrakingsverzoek van Wilders is vandaag door de wrakingskamer toegewezen.<p>Het wrakingsverzoek van Wilders richt zich op de afwijzing van meerdere onderzoekswensen van de verdediging. Deze wensen hadden tot doel om duidelijkheid te brengen in de beslissing van het OM om Wilders te vervolgen, maar Pechtold niet te vervolgen. Het hof heeft deze verzoeken afgewezen onder toepassing – kort gezegd – van het noodzaakscriterium. De wrakingskamer is van oordeel dat de strafkamer deze beslissing niet of in ieder geval onvoldoende heeft onderbouwd. De wrakingskamer komt dan ook tot de conclusie dat de vrees bij verzoeker voor vooringenomenheid van de strafkamer objectief gerechtvaardigd is. Dit leidt ertoe dat het wrakingsverzoek vandaag door de wrakingskamer wordt toegewezen.</p>