Asiel- en bewaringszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

Verplicht digitaal procederen vanaf 12 juni 2017.
Vanaf 12 juni 2017 is het voor advocaten verplicht om digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken. De verplichting geldt voor besluiten die op of na 12 juni 2017 zijn genomen.

Neem bij bijzondere spoed altijd contact op met de centrale pikettelefoondienst van het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken: 088 - 361 92 90 (24 uur per dag).

 

 

Digitale procedure asiel en bewaring

Om een digitale procedure te starten logt u met uw advocatenpas in op Mijn Rechtspraak. Daar vindt u de volgende formulieren:

 

Asiel - Combinatieformulier

Met dit formulier stelt u beroep in bij de rechtbank in een asielzaak. Tegelijk kunt u hiermee een voorlopige voorziening aanvragen.

Bevat het asielbesluit ook een:

  • besluit tot vreemdelingenbewaring
  • terugkeerbesluit, of een
  • inreisverbod?

Dan kunt u hiertegen gelijktijdig beroep instellen met dit formulier.

Vreemdelingenbewaring - Combinatieformulier

Met dit formulier stelt u beroep in bij de rechtbank in een bewaringszaak.  
Bevat het besluit over de vreemdelingenbewaring ook een:

  • terugkeerbesluit
  • inreisverbod met terugkeerbesluit
  • overdrachtsbesluit
  • staandehouding, of een
  • ophouding?

Dan kunt u hiertegen gelijktijdig beroep instellen met dit formulier.

 

Beroep tegen niet-tijdig beslissen op asielaanvraag

Met dit formulier kunt u beroep instellen bij de rechtbank als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet tijdig beslist op een asielaanvraag.

Beroep tegen overdrachtsbesluit

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een separaat overdrachtsbesluit, maar alleen als dit samenhangt met een lopende bewaringszaak of een Dublinzaak.

 

Beroep tegen staandehouding

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een separaat besluit tot staandehouding, maar alleen als dit samenhangt met een lopende bewaringszaak.

Beroep tegen maatregel art. 55-57 Vw 2000

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een vrijheidsbeperkende maatregel volgens artikel 55, 56 of 57 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000).

 

Beroep tegen terugkeerbesluit en/of inreisverbod

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een terugkeerbesluit, een inreisverbod of tegen een terugkeerbesluit met inreisverbod.

 

In het formulier vult u de gronden van uw beroep in. Dit is een verplicht veld. Wilt u uw gronden later indienen? Meld dit dan in het verplichte veld. U kunt ook aanvullende documenten uploaden. Na afronding van alle stappen kunt u het beroepschrift of verzoekschrift met een druk op de knop indienen.

 

Pilot: Rechtspraak Servicecentrum op zondag bereikbaar

Vanaf 11 juni 2017 kunt u het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) ook op zondag bereiken. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u telefonisch of via sociale media ondersteuning krijgen bij het doorlopen van de nieuwe digitale procedure. De openstelling op zondag is een pilot en duurt 6 maanden. Daarna bekijkt de Rechtspraak, samen met betrokken partijen waaronder de NOvA, of de verruimde openingstijden in deze vorm voldoen.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum