Laden...

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

 Onderhoud en storingen actueel

Verplicht digitaal procederen

Advocaten procederen bij alle rechtbanken verplicht digitaal in asiel- en bewaringszaken.

Piketregeling vreemdelingenzaken

Neem bij bijzondere spoed altijd contact op met de pikettelefoondienst van het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken. Van bijzondere spoed is sprake als:

 • de uitzetting dan wel verwijdering uit Nederland of uit de geboden opvang binnen 48 uur zal plaatsvinden.
 • het treffen van de gevraagde voorziening of maatregel binnen 48 uur noodzakelijk is.

In het geval van bijzondere spoed kan de piketfunctionaris instructies geven voor het indienen van formulieren of stukken bij de rechtbank.

De centrale pikettelefoondienst is 24 uur per dag bereikbaar op 088 – 361 92 90. Let op: het telefoonnummer is uitdrukkelijk niet bedoeld voor problemen bij het uploaden van stukken in digitale dossiers of andere technische storingen. Ga daarvoor naar de pagina Digitaal procederen, wat te doen bij onderhoud en storingen.

Digitale procedure asiel en bewaring

Om een digitale procedure te starten logt u met uw advocatenpas in op Mijn Rechtspraak. Daar vindt u formulieren om beroep in te stellen tegen verschillende besluiten.

In het formulier vult u de gronden van uw beroep in. Dit is een verplicht veld. Wilt u uw gronden later indienen? Meld dit dan in het verplichte veld. U kunt ook aanvullende documenten uploaden. Na afronding van alle stappen kunt u het beroepschrift of verzoekschrift met een druk op de knop indienen.

In Mijn Rechtspraak vindt u de volgende formulieren:

Asiel - Combinatieformulier

Met dit formulier stelt u beroep in bij de rechtbank in een asielzaak als het besluit is genomen in:

 • de Algemene Asielprocedure
 • de Verlengde Asielprocedure
 • de Dublinprocedure, of bij
 • intrekking vergunning of afwijzing aanvraag onbepaalde tijd/EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Tegelijk kunt u met dit formulier een voorlopige voorziening aanvragen.

Bevat het asielbesluit ook een:

 • besluit tot vreemdelingenbewaring
 • terugkeerbesluit, of een
 • inreisverbod?

Dan kunt u hiertegen gelijktijdig beroep instellen met dit formulier.

Vreemdelingenbewaring - Combinatieformulier

Met dit formulier stelt u beroep in bij de rechtbank in een bewaringszaak tegen een:

 • maatregel ex art. 6/6a Vw 2000
 • maatregel ex art. 58 Vw 2000
 • maatregel ex art. 59/59a/59b Vw 2000
 • verlengingsbesluit.

Bevat het besluit over de vreemdelingenbewaring ook een:

 • terugkeerbesluit
 • inreisverbod met terugkeerbesluit, of een
 • overdrachtsbesluit?


 

Dan kunt u hiertegen gelijktijdig beroep instellen met dit formulier.

 

Beroep tegen niet-tijdig beslissen op asielaanvraag

Met dit formulier kunt u beroep instellen bij de rechtbank als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet tijdig beslist op een asielaanvraag.

Beroep tegen overdrachtsbesluit

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een separaat overdrachtsbesluit, maar alleen als dit samenhangt met een lopende bewaringszaak of een Dub

linzaak.

Tegelijk kunt u met dit formulier een voorlopige voorziening aanvragen.

 

Beroep na administratief beroep tegen staandehouding

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een beslissing op het administratief beroep tegen een staandehouding.

Beroep tegen maatregel art. 55-57 Vw 2000

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een vrijheidsbeperkende maatregel volgens artikel 55, 56 of 57 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000).

 

Beroep tegen terugkeerbesluit en/of inreisverbod

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een terugkeerbesluit, een inreisverbod of tegen een terugkeerbesluit met inreisverbod.

Beroep tegen een ophouding

Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een separaat besluit tot ophouding (artikel 50 Vw 2000).

Vraag en antwoord

Hoe ga ik in verzet in een digitale procedure?

Dit doet u in het digitale dossier van de bodemzaak. U uploadt daar het verzetschrift of stuurt een ‘vrij bericht’ aan de rechtbank waarin u meedeelt dat u in verzet gaat

De asielaanvraag is toegewezen, maar ik ben het niet eens met een onderdeel van het besluit, zoals de ingangsdatum. Hoe dien ik beroep in?

U gebruikt voor het beroep tegen een onderdeel van een toewijzend besluit ook het Asiel-Combinatieformulier. Vermeld in de gronden met welk onderdeel u het niet eens bent.

Mijn beroepschrift gaat over meerdere personen. Hoe dien ik samenhangende procedures in?

De gegevens van de andere personen en de relatie tot de eerste vreemdeling kunt u in het formulier vermelden. Heeft een of hebben meer gerelateerde vreemdelingen een eigen beschikking? Stuur dan deze besluiten mee met het formulier.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.