Laden...

Digitale vreemdelingenzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Digitale vreemdelingenzaken

 Onderhoud en storingen actueel

Digitaal procederen

Asiel- en Bewaringszaken: verplicht digitaal

Advocaten procederen bij alle rechtbanken verplicht digitaal in asiel- en bewaringszaken.

Reguliere vreemdelingenzaken: vrijwillig digitaal vanaf 1 maart 2021

Advocaten kunnen vanaf 1 maart 2021, nadat ze de zaak via het DPC-formulier of via het CIV-formulier hebben ingediend, vrijwillig digitaal verder procederen in reguliere vreemdelingenzaken via Mijn Rechtspraak – Asiel en bewaring.

Piketregeling vreemdelingenzaken

Neem bij bijzondere spoed altijd contact op met de pikettelefoondienst van het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken. Van bijzondere spoed is sprake als:

  • de uitzetting dan wel verwijdering uit Nederland of uit de geboden opvang binnen 48 uur zal plaatsvinden.
  • het treffen van de gevraagde voorziening of maatregel binnen 48 uur noodzakelijk is.

In het geval van bijzondere spoed kan de piketfunctionaris instructies geven voor het indienen van formulieren of stukken bij de rechtbank.

De centrale pikettelefoondienst is 24 uur per dag bereikbaar op 088 – 361 92 90. Let op: het telefoonnummer is uitdrukkelijk niet bedoeld voor problemen bij het uploaden van stukken in digitale dossiers of andere technische storingen. Ga daarvoor naar de pagina Digitaal procederen, wat te doen bij onderhoud en storingen.

 

Digitale procedure reguliere vreemdelingenzaken

Nieuwe zaak indienen

Een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening in een reguliere vreemdelingenzaak kunt u op 2 manieren indienen:

  • Digitaal met de advocatenpas via het DPC-formulier.
  • Op papier via het CIV-formulier.

In elk formulier kiest u hoe u de procedure verder wilt voeren: digitaal via Mijn Rechtspraak-Asiel en Bewaring of op papier.

 

U kunt digitaal verder procederen in alle zaken waar de IND verweerder is of optreedt namens een ander bestuursorgaan.

Digitaal verder procederen via Mijn Rechtspraak-Asiel en Bewaring

Nadat u een zaak heeft ingediend, ontvangt u van het CIV een ontvangstbevestiging met een NL-zaaknummer. Door met uw advocatenpas in te loggen op Mijn Rechtspraak-Asiel en Bewaring, vindt u de zaak in uw zaakoverzicht. Of typ het zaaknummer in de zoekbalk.

Via Mijn Rechtspraak kunt u (aanvullende) stukken digitaal indienen, berichten sturen naar de rechtbank en het digitale dossier bekijken.

 

Digitale procedure asiel en bewaring

Om een digitale procedure te starten logt u met uw advocatenpas in op Mijn Rechtspraak. Daar vindt u formulieren om beroep in te stellen tegen verschillende besluiten.

In het formulier vult u de gronden van uw beroep in. Dit is een verplicht veld. Wilt u uw gronden later indienen? Meld dit dan in het verplichte veld. U kunt ook aanvullende documenten uploaden. Na afronding van alle stappen kunt u het beroepschrift of verzoekschrift met een druk op de knop indienen.

In Mijn Rechtspraak vindt u de volgende formulieren:

>Alles uitklappen

Gearchiveerde documenten inzien

Asiel- en bewaringszaken blijven tot minimaal 6 maanden na het verstrijken van de beroepstermijn of de uitspraak in hoogste instantie beschikbaar in Mijn Rechtspraak. Na die tijd worden alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop opgenomen in de digitale archiefkast bij de Justitiële Informatiedienst (JustID). Wilt u deze gearchiveerde documenten inzien, dan kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank.

 

Vraag en antwoord

Hoe ga ik in verzet in een digitale procedure?

Dit doet u in het digitale dossier van de bodemzaak. U uploadt daar het verzetschrift of stuurt een ‘vrij bericht’ aan de rechtbank waarin u meedeelt dat u in verzet gaat

De asielaanvraag is toegewezen, maar ik ben het niet eens met een onderdeel van het besluit, zoals de ingangsdatum. Hoe dien ik beroep in?

U gebruikt voor het beroep tegen een onderdeel van een toewijzend besluit ook het Asiel-Combinatieformulier. Vermeld in de gronden met welk onderdeel u het niet eens bent.

Mijn beroepschrift gaat over meerdere personen. Hoe dien ik samenhangende procedures in?

De gegevens van de andere personen en de relatie tot de eerste vreemdeling kunt u in het formulier vermelden. Heeft een of hebben meer gerelateerde vreemdelingen een eigen beschikking? Stuur dan deze besluiten mee met het formulier.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.