Laden...

Veelgestelde vragen digitaal procederen Mijn Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Veelgestelde vragen digitaal procederen Mijn Rechtspraak

 Werken in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Mijn Rechtspraak is een beveiligd webportaal waarmee u communiceert met de Rechtspraak. Voor het bewaren en beheren van uw zaken moet u zelf een digitaal dossier aanleggen in uw eigen kantoorsysteem.

 • U heeft na inlog toegang tot alle zaken die u in behandeling heeft.

 • De gegevens die u invult in het formulier en de geüploade bijlagen blijven automatisch 24 uur bewaard. U kunt ermee verdergaan door het formulier opnieuw op te starten. Dan wordt als eerste gevraagd of u de ingevulde gegevens weer wilt gebruiken.
 • Nee, de gegevens die u invult op een pagina blijven automatisch 24 uur bewaard. U kunt ermee verdergaan door het formulier opnieuw op te starten. Dan wordt als eerste gevraagd of u de ingevulde gegevens weer wilt gebruiken.
 • Als u 15 minuten geen toets aanraakt, wordt u automatisch uitgelogd. De sessieduur van 15 minuten kunt u verlengen door een toets aan te raken. De teller loopt dan weer opnieuw. U krijgt 5 minuten van te voren een waarschuwing dat de sessie binnenkort afloopt.

 • Ga naar het tabblad ‘Zaken’. Voer in het zoekveld rechtsboven het zaaknummer in of de naam van een van de partijen . Na ‘Enter’ volgt een resultatenlijst. 
 • In het formulierveld heeft u voor de gronden 20.000 tekens ter beschikking. Dat staat gelijk aan 3,5 A4-pagina. U kunt de gronden ook in een apart document als bijlage bij het formulier indienen.

 • Als u niet door kunt gaan naar het volgende scherm, heeft u niet alle verplichte vragen beantwoord. Of u heeft uw antwoord niet op de juiste manier ingevuld. Dit is aangegeven met een foutmelding. Scrol in het formulier om te zien om welke vraag het gaat. 

 • Een mogelijke oorzaak is dat er in uw BAR-gegevens geen (geldig) e-mailadres is ingevuld. U kunt dit controleren via ‘Mijn Orde’ bij Contactgegevens. Zonder een e-mailadres kan Mijn Rechtspraak geen bevestiging sturen dat de zaak is ingediend. Staat er in BAR wel een e-mailadres en lukt indienen niet, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • Ja, de indieningstermijn verloopt om 00.00 uur, tenzij een specifieke regeling een ander tijdstip voorschrijft. Op dat moment moet de proceshandeling voltooid zijn.

 • De systeemtijd van de Rechtspraak is maatgevend voor het tijdstip waarop een handeling is verricht of een bericht is verstuurd.

 • U kunt uw e-mailadres wijzigen op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten (advocatenorde.nl). Als u daarna een nieuwe zaak start, neemt Mijn Rechtspraak uw nieuwe e-mailadres automatisch over in het formulier. In lopende zaken moet u bij iedere zaak het e-mailadres handmatig aanpassen. Dit doet u in het zaaksoverzicht onder ‘contactgegevens wijzigen’.

 • U kunt de collega die uw zaken gaat waarnemen machtigen via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit kan zowel een collega van uw eigen kantoor zijn als een advocaat van een andere vestiging of van een ander kantoor. De machtiging kent u toe onder ‘Pasbeheer’ op de site van de advocatenpas. Hiervoor logt u in en selecteert ‘Digitale diensten Rechtspraak’. De gemachtigde heeft dan toegang tot al uw zaken in Mijn Rechtspraak.
  Om de waarnemende collega de notificaties van uw zaken te laten ontvangen, kunt u in het digitale dossier het e-mailadres voor notificaties tijdelijk aanpassen via ‘Contactgegevens wijzigen’. Wanneer de vakantieperiode voorbij is, kunt u uw eigen e-mailadres weer invoeren. Als u het e-mailadres in Mijn Rechtspraak niet wilt aanpassen, kunt u ook de notificaties vanuit uw eigen mailbox door laten sturen naar uw vervanger. Dat doet u door in Outlook een regel in te stellen.
   
  Een waarneming geldt dus voor ál uw zaken in Mijn Rechtspraak. U kunt een collega niet machtigen voor slechts 1 zaak. Wel kunt u er voor kiezen om in Mijn Rechtspraak een zaak over te dragen aan een collega. Als u de zaak overdraagt, heeft u zelf geen toegang meer tot deze zaak. Meer informatie daarover leest u bij 'Hoe kan ik een zaak overdragen aan een andere advocaat?'.

 • Op de startpagina van Mijn Rechtspraak kiest de andere advocaat 'Aanmelden als vervangende gemachtigde'. Daarna vult deze in het formulier onder meer het zaaknummer van de hoofdprocedure in en welke partij hij gaat vertegenwoordigen.

  De rechtbank koppelt de nieuwe advocaat aan de zaak en wijst eventuele taken toe. U kunt ook zelf via een bericht aan de rechtbank laten weten dat u de zaak overdraagt aan een collega. U meldt daarbij welke collega het betreft. De rechtbank koppelt die nieuwe advocaat aan de zaak en wijst eventuele taken toe. Daarna heeft u zelf geen toegang meer tot de zaak.

 Documenten indienen

>Alles uitklappen

 Communicatie via Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • In Mijn Rechtspraak kunt u vanuit een zaak berichten versturen aan en ontvangen van het gerecht. Om een bericht te versturen gebruikt u de knop ‘Bericht aan het gerecht’. Over elk nieuw bericht van het gerecht krijgt u een e-mailnotificatie. De meest recente berichten vindt u in het startscherm van Mijn Rechtspraak. 

 • E-mail is geen veilig communicatiemiddel. Daarom gebruikt de Rechtspraak formulieren en gestructureerd dataverkeer om te communiceren. Zo komen de documenten ook op de juiste plek in het systeem terecht. E-mail wordt alleen gebruikt om notificaties te versturen.

 Ontvangstbevestiging en notificaties in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Nadat u op ‘Indienen’ heeft geklikt, ziet u in de laatste stap van het formulier een ontvangstbevestiging.

  Bestuur

  Na enige tijd kunt u in het digitaal dossier in Mijn Rechtspraak onder ‘Zaken’ uw beroepschrift of verzoekschrift vinden, met de datum en het tijdstip van indiening. Van de indiening van andere stukken kunt u steeds een ontvangstbevestiging opvragen in Mijn Rechtspraak. Dit doet u onder de tab ‘Stukken’.

  Civiel

  Nadat u een civiele vorderingsprocedure heeft ingediend, ontvangt u een notificatie als de stukken in het digitaal dossier staan. Heeft u een verweerschrift ingediend? U ontvangt daarvan geen notificatie. In het digitaal dossier kunt u controleren of de indiening geslaagd is. Van de indiening van andere stukken kunt u steeds een ontvangstbevestiging opvragen in Mijn Rechtspraak. Dit doet u onder de tab ‘Stukken’.

  Let op

  Het kan even duren voordat de stukken zichtbaar zijn in het dossier. U kunt het scherm verversen met de knop F5. Ziet u 2 uur na indiening de stukken nog niet in het dossier staan? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum. 

 • Open de betreffende zaak. Onder de tab ‘Stukken’ ziet u de stukken die u heeft toegevoegd. Met het pijltje in de laatste kolom kunt u een ontvangstbevestiging downloaden.
  Let op: het kan even duren voordat de stukken zichtbaar zijn in het dossier. De Rechtspraak adviseert u om documenten te uploaden in pdf/a. Een pdf/a-document laadt sneller en de kwaliteit van foto’s in het document blijft beter behouden.. U kunt het scherm verversen met de knop F5.  Ziet u 2 uur na indiening het stuk nog niet staan? Dan is er mogelijk iets misgegaan met het indienen. U kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • U krijgt bij de indiening van een zaak de vraag om een e-mailadres op te geven. De Rechtspraak stuurt een notificatie naar dit e-mailadres telkens als er in uw zaak iets is gebeurd.

 • De informatie in de e-mailnotificatie mag geen inhoudelijke informatie bevatten vanwege privacyregels. Op verzoek van gebruikers is de inhoud van de e-mailnotificatie sinds kort uitgebreid met de nieuwe status van de zaak of andere aanleiding van het bericht. U leest nu in de e-mailnotificatie dat er bijvoorbeeld verstek is verleend of een zitting is gepland.

 • Open de zaak waarover u een notificatie heeft ontvangen. Onder de tab ‘Stukken’ zijn de documenten genummerd op volgorde van toevoegen aan het dossier. De notificatie is van toepassing op het stuk met het hoogste volgnummer. Als u sorteert op de kolom ‘Volgnummer’ ziet u het laatst toegevoegde stuk bovenaan staan.

 • De datum van ontvangst bij de rechtbank is leidend. Als het stuk digitaal binnenkomt, dan krijgt het de datum dat het digitaal is ontvangen. Als het stuk op papier binnenkomt scant de rechtbank dit en voegt het toe aan het digitaal dossier. Ook dit stuk krijgt de datum van ontvangst door de rechtbank, ook als het later dan die ontvangstdatum in het digitale systeem wordt gezet. 

 • De Rechtspraak gaat vooralsnog uit van 1 e-mailadres. U geeft zelf aan op welk e-mailadres u de notificaties wilt ontvangen. Voorbeeld van zo’n e-mailadres: procesvoering@kantoor.nl
  Overigens kunt u vaak bij uw eigen provider een e-mailadres aanmaken met een doorzendmogelijkheid naar meer e-mailadressen.

 • Ja, het kan gebeuren dat uw computer of mailprogramma de notificatie ziet als spam. Om dit te voorkomen kunt u de afzender van de notificatie toevoegen aan de vertrouwde adressen van uw e-mailprogramma of computer.

 • Volgens artikel 30d Rv en artikel 8:36c Awb geldt een bericht als door u ontvangen op het moment dat het gerecht een notificatie stuurt aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Het verzenden van die notificatie is maatgevend, niet de ontvangst daarvan.

 Digitaal dossier in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Met Acrobat Reader of een andere pdf-reader kunt u documenten in Mijn Rechtspraak lezen. Wilt u de documenten ook bewerken? Download de documenten dan naar uw eigen systeem en bewerk ze met een geavanceerdere reader. 

 • Dat is mogelijk. Ga in het zaakdetailscherm naar ‘Stukken’. Klik op ‘Downloaden stukken’ en selecteer daarna de dossierstukken die u wilt downloaden. De download start als u op ‘Downloaden’ klikt.

 • Dat kan. Klik in het zaakdetailscherm bij ‘Stukken’ op ‘Download dossier’. De download neemt maximaal vijf minuten in beslag en start als u op ‘Downloaden’ klikt. De melding ‘Zaakgegevens worden geladen’ verschijnt. Als de download is voltooid, kunt u het dossier op uw computer terugvinden.

 • Vanuit mijn Rechtspraak kunt u niet het hele dossier in een keer printen. U moet dan eerst het digitale dossier downloaden  naar uw eigen computer. Dat gaat gemakkelijk met de knop ‘Download dossier’. Daarna kunt u de stukken printen vanuit uw eigen computer.

 • In Mijn Rechtspraak-Bestuur kunt een bericht als pdf downloaden naar uw eigen computer. Van daaruit kunt u het bericht met behoud van opmaak printen. Dit geldt voor alle berichten die op of na 26 oktober 2017 zijn verstuurd of ontvangen. Berichten van voor die datum zijn als html-bestand beschikbaar. Deze zijn zonder opmaak te printen.
  In Mijn Rechtspraak-Civiel is het niet mogelijk om berichten als pdf te downloaden. U kunt wel het hele dossier downloaden naar uw eigen computer. De berichten daarin kunt u als html-bestand opslaan en vervolgens printen. U ziet dan de inhoud van het bericht in een niet-opgemaakte versie.

 • Ja, u kunt extra informatie kwijt in het veld ‘Overige informatie’. U kunt ook informatie als bijlage aan het formulier toevoegen. 

 • Geheime stukken of stukken waarvan alleen bepaalde partijen mogen kennisnemen komen niet in het digitaal dossier als de rechter positief beslist op uw geheimhoudingsverzoek.
  In het Procesreglement Bestuursrecht 2017 (pdf, 464,3 KB)  en het Procesreglement civiele zaken KEI (per 1 maart 2019) (pdf, 789,4 KB) staat beschreven hoe u deze stukken aanbiedt. In het digitaal dossier komt een melding dat er een of meer geheime stukken bij de rechtbank zijn ingediend. Dat geldt overigens ook voor bewijsstukken die niet digitaal te uploaden zijn, zoals voorwerpen.
 • Dat kan op twee manieren. U kunt zelf regelmatig inloggen in Mijn Rechtspraak en de stand van zaken zien in uw dossiers. U kunt ook inloggen naar aanleiding van de notificaties die u ontvangt.

 • In het digitaal dossier staan de stukken op volgorde van indiening. Het kan voorkomen dat een stuk dat u eerder heeft ingediend toch later in het dossier staat. Dat komt omdat wij alle stukken omzetten naar pdf/a. Het omzetten van pdf naar pdf/a kan bij grote stukken langer duren dan bij kleinere stukken. Dit geldt alleen voor de bijlagen bij een processtuk of voor losse stukken. De procesinleiding en het verweerschrift worden steeds voor de daarbij behorende bijlagen geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de stukken overzichtelijk in het dossier terechtkomen wordt in het Landelijk procesreglement civiele zaken KEI  een aanwijzing opgenomen voor de benaming van bijlagen.

 • Ook in een digitale procedure kunnen nog papieren stukken voorkomen. Bijvoorbeeld een proces-verbaal dat tijdens de zitting wordt opgemaakt en wordt ondertekend met een ‘natte’ handtekening. De scanvoorziening van de Rechtspraak digitaliseert deze stukken. Daarna gaan ze als digitaal processtuk verder mee in de procedure. Het gaat om scannen onder substitutie. Het digitale processtuk vervangt het papieren processtuk, waarna het papieren origineel (op termijn) wordt vernietigd.

 • Zaken die op papier zijn gestart, worden op papier afgerond. In oude zaken wordt volgens oud recht geprocedeerd. Dat betekent dat er nog enige tijd gewerkt wordt met 2 stromen zaken: oude en nieuwe.

  In civiele zaken blijft de rolzitting gehandhaafd voor de oude stroom papieren zaken. In de nieuwe stroom digitale zaken is er volgens het nieuwe procesrecht geen rolzitting meer.

  In faillissementszaken zetten rechtbanken lopende zaken van papier om naar digitaal. De termijn waarop dit gebeurt varieert per rechtbank.

 • Het digitaal dossier blijft zichtbaar in Mijn Rechtspraak totdat het gerecht de zaak archiveert. Dat is minimaal 6 maanden na het einde van de zaak. U ontvangt een bericht als het gerecht de zaak gaat archiveren. Daarna kunnen procespartijen stukken uit het archief opvragen bij de griffie van het gerecht dat de zaak heeft behandeld.

 In de (digitale) zittingszaal

>Alles uitklappen

 Helpdesk en storingen

>Alles uitklappen

 Uitspraak in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Het gerecht plaatst de uitspraak in Mijn Rechtspraak. De advocaat krijgt daarover bericht via een e-mailnotificatie. In asiel- en bewaringszaken en in civiele vorderingsprocedures is de uitspraak digitaal getekend. De partij die daar belang bij heeft, ontvangt automatisch een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak (grosse). 

 • Het gerecht plaatst de uitspraak in Mijn Rechtspraak. Vanaf dat moment kunnen alle partijen de uitspraak inzien en downloaden. De partij die daar belang bij heeft, ontvangt automatisch een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak (grosse). Partijen die op papier mogen procederen en daarvoor kiezen, krijgen de uitspraak per post.

 Verificatie digitale handtekening

>Alles uitklappen
 • Bent u partij dan kunt u uw advocaat vragen te verifiëren of de grosse gelijk is aan de uitspraak in het digitale dossier.
  Heeft u geen advocaat of bent u belanghebbende, dan kunt u het Rechtspraak Servicecentrum bellen om u te laten doorverbinden met de griffie. De griffie kan aan de hand van de digitale uitspraak in het dossier de echtheid van de grosse controleren. Voor deze verificatie moet u een kopie van de grosse aan de griffie opsturen. 

 Griffierecht

>Alles uitklappen

 Technische vragen

>Alles uitklappen
 • U heeft een laptop, tablet of pc nodig met een internetbrowser die up-to-date is. Daarnaast heeft u een internetverbinding, een scanner en een advocatenpas met reader nodig. Ook heeft u een programma nodig waarmee u pdf-documenten kunt maken en lezen. De meeste tekstverwerkers bieden de mogelijkheid om documenten in pdf formaat op te slaan. Met een geavanceerde pdf-reader kunt u pdf-documenten ook bewerken.

 • Nee, Mijn Rechtspraak staat in een beveiligd justitienetwerk dat via internet toegankelijk is. 

 • U kunt in Mijn Rechtspraak werken met de volgende browsers: Internet Explorer, Firefox, Safari en Chrome. U heeft de nieuwste versie van deze browsers nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

  Blijft u problemen ervaren, dan kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum. De contactgegevens staan onderaan op deze pagina.

  • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt voor een vlotte afhandeling: 
  • Een schermafdruk (printscreen)van de pagina watismijnip.rechtspraak.nl. Daarop staat uw IP-adres en andere relevante technische informatie
  • Tijdstip van de storing
  • Een schermafdruk (printscreen) van de storingsmelding
 • Het afdrukken van de controlepagina werkt niet goed met Internet Explorer 8. Gebruik in dit geval een nieuwere versie van Internet Explorer (9 of hoger).
  Ook kan de gebruikte beveiligingssoftware op uw pc de oorzaak zijn van het afdrukprobleem. Sommige (beveiligings-)programma’s houden reclameboodschappen ('ad-blocking') tegen en/of verhinderen dat er spontaan nieuwe vensters worden geopend ('pop-up-window-blocking').
  Mijn Rechtspraak probeert namelijk een nieuw venster te openen voor het afdrukken van de pagina. Schakel het reclamewerende onderdeel van de beveiligingssoftware uit ('ad-blocking' en/of 'pop-up window-blocking'), of stel -in het uiterste geval- de gehele software buiten werking. Surf na het uitzetten opnieuw naar de betreffende pagina en gebruik de toetsencombinatie ctrl-F5 om het browsergeheugen te verversen. Zo nodig herhaalt u dit enkele keren.

 • Veiligheid staat voorop. Een pdf is minder kwetsbaar voor virussen dan bijvoorbeeld een Word-document. Daarnaast is het voor de Rechtspraak onmogelijk om alle documentformaten en -versies te ondersteunen. Pdf is een algemeen en wereldwijd geaccepteerd standaardformaat voor documenten.
  Wilt u een document indienen, zet dit dan eerst om in standaard pdf-formaat. In de nieuwste Microsoft Office Word-versies kunt u dit zelf doen. Op internet vindt u hiervoor diverse gratis pdf-converteertools. 
  Bij voorkeur zet u uw documenten direct om naar pdf/a. De Rechtspraak werkt met pdf/a. Deze documenten laden sneller in het systeem dan gewone pdf-bestanden, omdat het systeem ze niet hoeft om te zetten. Met een eenvoudige handeling kunt u al uw bestanden opslaan in pdf/a.

 Modernisering rechtspraak algemeen

>Alles uitklappen
 • Door invoering van een meer eenvoudige basisprocedure met vaste en korte termijnen wordt de rechtspraak sneller. De rechter krijgt bovendien een sterkere regiefunctie, gericht op een definitieve oplossing van het geschil. Tevens werkt de Rechtspraak aan een eigentijdse gang naar de rechter. Over een paar jaar kan iedereen online een rechtszaak starten. Voor advocaten, professioneel gemachtigden, formele rechtspersonen en overheidsorganisaties wordt digitaal procederen verplicht. Particulieren kunnen kiezen of zij digitaal of op papier procederen.

  Lees meer over de modernisering van de rechtspraak

 • In de toekomst kunnen particulieren er voor kiezen om digitaal te procederen in zaken waarvoor het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen.
  In zaken waarvoor de inschakeling van een advocaat wel verplicht is, kunnen particulieren over enige tijd de documenten bekijken in het digitale dossier in Mijn Rechtspraak. Daarvoor krijgen ze een inlogcode. Ze kunnen in deze zaken echter geen proceshandelingen verrichten en ook niet rechtstreeks communiceren met de rechtbank.

 

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.