Laden...

Procedures bewindvoering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Procedures bewindvoering

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Procedures bewindvoering

Bewind aanvragen

Bewind vraagt u aan bij de kantonrechter. Tegelijk met het bewind kunt u ook mentorschap aanvragen. Dit kan nodig zijn als de betrokkene ook zijn verzorging, verpleging en begeleiding niet zelf kan regelen.

Andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Als bewindvoerder of betrokkene kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Wijziging van een bewindvoerder vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De kantonrechter oordeelt hierover.

Bewind stoppen

Bewind stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen stopt het bewind alleen als de kantonrechter dit uitspreekt.

Kunt u niet naar de zitting komen? 

Krijgt u een uitnodiging voor een zitting en is het voor u als persoon voor wie bewind is aangevraagd of geregeld (de betrokkene) of als (beoogde) bewindvoerder om medische redenen niet mogelijk om naar de zitting te komen? Neem contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

Is het om een andere dan een medische reden voor u als betrokkene of als (beoogde) bewindvoerder niet mogelijk om naar de zitting te komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw verzoek afwijzen.

Belanghebbenden zijn niet verplicht om naar te zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn, ouders en meerderjarige broers en zussen.

 

 Andere procedures bewindvoering

>Alles uitklappen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact