Laden...

'De rechter lost het achterliggende probleem niet op'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Rechtzetters > 'De rechter lost het achterliggende probleem niet op'

'Als het je lukt om met elkaar in gesprek te blijven en die beslissingen samen te nemen, is dat voor ouders, en zeker voor de kinderen, pure winst. Pas als het echt niet meer lukt om er samen uit te komen, is er de rechter die voor de ouders beslist en de knoop doorhakt.'

De scheiding van Paul en Susan

Boos zitten ze in de rechtszaal tegenover mij: Paul en Susan. De liefde die er ooit was, heeft plaatsgemaakt voor ruzie en verwijten over en weer. Over alles denken ze anders: de verdeling van hun geld en de spullen, de zorg voor hun twee puberkinderen. Het lukt ze niet om er samen uit te komen. Vandaag gaat het over de scheiding en de verdeling van de spullen. Nadat ik naar hun standpunten heb geluisterd, neem ik een beslissing.

'Zie je wel, had ik toch gelijk!'

Ik zie dat Susan er blij mee is. ‘Zie je wel, had ik toch gelijk!’, horen Paul en ik haar tegen haar advocaat zeggen. Paul zie ik nog bozer worden dan hij al was. Ik denk aan de zorg voor de kinderen, waar ze het nog eens over moeten worden. Dat wordt nog wat… 

Achterliggende probleem niet opgelost

Er is nu dus wel een knoop doorgehakt over de scheiding en het verdelen van de spullen, maar daarmee is het probleem voor Susan en Paul niet opgelost. De emoties tussen Paul en Susan zijn nog hoger opgelopen. In onderling overleg een omgangsregeling voor de kinderen afspreken, gaat dat ze nog lukken? Ik vrees dat ze ook daarvoor naar de rechter zullen moeten gaan. Met weer een beslissing waardoor de één zich misschien benadeeld voelt en de ander zich de winnaar, waardoor de onderlinge band nog verder verslechtert. Als ouders niet goed met elkaar communiceren, kunnen kinderen door alle spanning en stress schade oplopen. Met een gang naar de rechter wordt wel een knoop doorgehakt. In veel gevallen wordt alleen niet het achterliggende probleem opgelost. 

Ideale oplossing

Mijn grootste pleidooi als rechter is daarom: kijk naar wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan de oplossing van het probleem. Stel jezelf de vraag: als er geen ruzie zou zijn, hoe zou mijn ideale oplossing er dan uitzien? Hoe zou ik dan graag de zorg voor de kinderen geregeld zien en de spullen verdeeld hebben? En stel die vragen ook aan de ander, blijf in gesprek met elkaar en luister naar wat de ander voelt en denkt. Het kan zoveel opleveren voor het behoud of het herstel van vertrouwen in elkaar. Die open houding vraagt veel van mensen die juist afstand van elkaar willen nemen, dat realiseer ik me. 

Met elkaar in gesprek blijven, is pure winst

Soms is de hulp van een mediator, een onafhankelijke gespreksbegeleider, een manier om meningsverschillen te overbruggen. Een mediator kijkt waar mensen behoefte aan hebben met de bedoeling hen meer tot elkaar te laten komen in plaats van verder uit elkaar. Als je kinderen hebt, blijf je ook na een scheiding als ouders tot elkaar veroordeeld, bijvoorbeeld voor beslissingen over opvoeding en schoolkeuzes. 

Als het je lukt om met elkaar in gesprek te blijven en die beslissingen samen te nemen, is dat voor ouders, en zeker voor de kinderen, pure winst. Pas als het echt niet meer lukt om er samen uit te komen, is er de rechter die voor de ouders beslist en de knoop doorhakt.  

 
Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact