Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Noord-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Nederland > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de Rechtbank Noord-Nederland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Nederland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Noord-Nederland
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk indienen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen. 

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Noord-Nederland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Nederland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Noord-Nederland
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk indienen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen. 

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de akte non-failliet zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u 3 maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het verstrijken van de beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de gemeente waar u bent gehuwd laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kunt bij de griffier van de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken een 'verklaring van non-appèl' worden opgevraagd. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de gemeente waar u bent gehuwd kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.​

 • ​U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Noord-Nederland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.
  Meer over algemene voorwaarden

  U kunt de algemene voorwaarden persoonlijk of schriftelijk opvragen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen. 

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Noord-Nederland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Noord-Nederland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Noord-Nederland  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden 

  U kunt het afschrift per brief of fax voorzien van handtekening opvragen bij de teams familie- en Jeugdrecht van de rechtbank Noord-Nederland:

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Assen
  Team familie- en jeugdrecht
  Postbus 334
  9400 AH Assen

  Fax: 088 361 02 14

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Groningen
  Team familie- en jeugdrecht
  Postbus 190
  9700 AD Groningen

  Fax: 088 361 02 29

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Leeuwarden
  Team familie- en jeugdrecht
  Postbus 7583
  8903 JN Leeuwarden

  Fax: 088 361 02 41

  U ontvangt het afschrift zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Noord-Nederland, kunt u een afschrift opvragen bij de informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Noord-Nederland

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Noord-Nederland.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Noord-Nederland voor meer informatie.

 • Wilt u een document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is en of er een apostilleverdrag met dit land is.

  Soms moet u het document eerst laten legaliseren door een andere instantie voordat u een apostille bij de rechtbank kunt krijgen. Dit geldt voor diploma’s (duo.nl), medicijnverklaringen (hetcak.nl) en documenten afgegeven door de Belastingdienst (rijksoverheid.nl). Indien u een huwelijks uittreksel of geboorte uittreksel wilt laten legaliseren dan kunt u terecht bij Buitenlandse zaken (rijksoverheid.nl) in Den Haag. U kunt daarna direct door naar de ambassade. De gang naar de rechtbank is niet meer aan de orde.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk indienen bij de centrale balie/informatiebalie van de rechtbank Noord-Nederland. Wel blijft het dringende advies om bezoek aan onze gerechtsgebouwen zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

  Let op, er is een aangepaste werkwijze in verband met het coronavirus. 

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen

  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen
   
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

   

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  • persoonlijk, bij de Centrale Balie van de rechtbank
  • per post
  • per e-mail

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Wij handelen de aanvraag binnen één à twee werkdagen af.

  Centrale Balie Assen

  Bezoekadres:

  Brinkstraat 4
  9401 HZ Assen

  Postadres:

  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Telefoon: 088 361 13 49
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Groningen

  Bezoekadres:

  Guyotplein 1
  9712 NX Groningen

  Postadres:

  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Telefoon: 088 361 13 37
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Leeuwarden

  Bezoekadres:

  Zaailand 102
  8911 BN Leeuwarden

  Postadres:

  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Telefoon: 088 361 13 56
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

 • Ja, dat kan. U kunt het vakje mondeling, schriftelijk of per e-mail aanvragen (en opzeggen) via de informatiebalie. Graag in uw aanvraag uw e-mailadres en telefoonnummer vermelden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Zodra het postvak klaar is, ontvangt u via e-mail of telefonisch het postvaknummer. De sleutel ligt dan klaar bij de informatiebalie. Na ondertekening van een formulier, ontvangt u de sleutel.

  Het centrale e-mailadres van de informatiebalie is voor alle locaties: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl.

  Contactgegevens van de informatiebalies locaties Assen, Groningen en Leeuwarden

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen

  Groepsbezoek - scholen

  Wilt u als docent met uw klas de rechtbank Noord-Nederland bezoeken? ProDemos biedt scholen de mogelijkheid om een gratis gastles aan te vragen, waarin zij het bezoek aan de rechtbank voorbereiden.
  Op de site van ProDemos staat een rooster van beschikbare zittingen bij de rechtbank Noord-Nederland. U kunt zich als docent aanmelden via de website van ProDemos en kiezen naar welke zitting u met uw klas wilt.
  U kunt ook met uw klas alleen een zitting bijwonen. Aanmelden gaat ook via de site van ProDemos. Voor meer informatie verwijzen wij naar ProDemos (prodemos.nl).

  Rechtspraak in de klas

  Bekijk ook het lesmateriaal ter voorbereiding op de gastles en uw bezoek.
  Rechtspraak in de klas

  Groepsbezoek - overige groepen

  Bent u geen docent, maar wilt u wel met een groep (tussen de 5 en 25 personen) een bezoek brengen aan een openbare zitting van de rechtbank Noord-Nederland?
  U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier groepsbezoek (pdf, 600,7 KB). Doe dit minimaal 2 weken van tevoren.

 • ​De meeste zittingen zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. U kunt dus mensen meenemen naar de rechtszaal. Zij dienen plaats te nemen op de publieke tribune. Bij sommige zaken worden alleen de direct belanghebbenden in de zaal toegelaten. Zie voor meer informatie 'Bijwonen zittingen'. 

 Procedures

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Noord-Nederland kunt u contact opnemen.