Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Oost-Brabant > Veelgestelde vragen Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Oost-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Oost-Brabant  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Meer informatie over wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag dient te zetten vindt u op de pagina Akte non-verzet.

  U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen per post:

  Rechtbank Oost-Brabant
  Team Civiel Recht, afdeling Civiele raadkamer
  Postbus 70584
  5201 CZ, ’s-Hertogenbosch

  U ontvangt de akte zodra de verzetstermijn verstreken is. De akte wordt in beginsel dezelfde dag verzonden per post. Het is ook mogelijk om de akte af te halen bij de centrale informatiebalie, de akte ligt dan vanaf 10.30 uur klaar. Als u dit wilt, moet u dat wel duidelijk in de aanvraag aangeven.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Oost-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Oost-Brabant
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  U kunt een verklaring non-faillissement schriftelijk (per mail) aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  E-mail: cib@rechtspraak.nl

  Aanvraag organisatie

  Voeg bij de aanvraag voor een organisatie een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Bij de aanvraag voor een persoon voegt u een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente bij. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.

  De akte non-failliet wordt na betaling per post toegezonden. Op afspraak kunt u de akte ook afhalen. 

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u 3 maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het einde van de beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de echtscheiding bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kan uw advocaat bij de griffier van onze rechtbank – als daar de zaak voor het laatst aanhangig was - een 'verklaring van non-appèl' opvragen. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kunt u hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand doen.

 • Hoe kan ik algemene voorwaarden deponeren of opvragen?
  U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Oost-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.
  Meer over algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden deponeren

  U stuurt de originele voorwaarden naar de centrale informatiebalie van de locatie 's-Hertogenbosch. Vermeld in de begeleidende brief de
  bedrijfsnaam en het vestigingsadres (straatnaam, nummer, postcode en plaatsnaam). De voorwaarden gelden vanaf de datum dat ze binnenkomen (datum poststempel of verzoekdatum van de aanvrager). Nadat de griffierechten zijn voldaan, krijgt u een afschrift van de akte toegezonden. 

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk (per post en per mail) opvragen bij de centrale informatiebalie van de locatie 's-Hertogenbosch. Vermeld in de aanvraag:

  • depotnummer (indien bekend)
  • uw adresgegevens

  U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 tot 3 werkdagen kosteloos toegezonden.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Oost-Brabant als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Oost-Brabant
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden

  U kunt het afschrift schriftelijk (per brief) opvragen bij het team Facilitaire Zaken, afdeling archief/huwelijkse voorwaarden van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
  Contact rechtbank Oost-Brabant

  Het afschrift wordt zo snel mogelijk toegezonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Oost-Brabant, kunt u een afschrift opvragen bij het team Familie- en Jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de voormalige echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de ex-echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (ook per e-mail), telefonisch of aan de balie.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Oost-Brabant

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Oost-Brabant.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat persoonlijk of schriftelijk (per post) aanvragen bij de Centrale Informatiebalie van de locatie 's-Hertogenbosch (niet in Eindhoven). Zodra de nota voldaan is wordt het document voorzien van een stempel en toegezonden.

  Organisaties die een landelijke rekening-courant griffierechten hebben, krijgen het document voorzien van stempel nog dezelfde dag teruggestuurd.

  U kunt ook voor een apostille of legalisatie terecht bij de Centrale Informatiebalie in het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch (niet in Eindhoven). Daarmee wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen.  In de meeste gevallen kunt u op de afgifte van de apostille en legalisatie wachten. Indien u zelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders sturen met het document. U hoeft dan geen machtiging mee te geven. Meer over de kosten van het document vindt u hier.

  Wilt u een apostille op een document of wilt u dit laten legaliseren? Stuurt u bij voorkeur het document per post naar de Centrale Informatiebalie met dit formulier (pdf, 627,5 KB).

  De contactgegevens van de Centrale Informatiebalie vindt u hier.

 • Nee, de rechtbank Oost-Brabant beschikt niet over advocatenvakjes.
 • Een afschrift van een beschikking of uitspraak kunt u opvragen bij de rechtbank of het gerechtshof die de beschikking heeft uitgesproken. Naar contactgegevens.

 Procedures

>Alles uitklappen

 

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen
 • ​De Wet op de Rechterlijke Organisatie is op 1 januari 2002 aangepast. Als gevolg daarvan is de naam arrondissementsrechtbank komen te vervallen. Voortaan spreken we van rechtbank. Rechtbank Oost-Brabant dus.

 • U kunt voor het parkeren van uw auto tegen betaling gebruikmaken van de parkeergarage Paleiskwartier aan de Hugo de Grootlaan.

  • Steek de straat over als u de parkeergarage uitkomt. U loopt op ‘Het rechte pad’ in de richting het Paleis van Justitie.
  • Het Paleis van Justitie bevindt zich aan uw rechterhand, halverwege het gebouw is een doorgang, ga daar onderdoor.
  • Vervolgens komt u op het binnenplein. U ziet aan de rechterkant de hoofdingang.
 • In het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch zijn beperkte mogelijkheden om in beslotenheid te overleggen met uw advocaat. Deze ruimtes bevinden zich in de advocatenkamer in het souterrain. Voor de andere gerechtsgebouwen geldt dat u contact kunt opnemen met de informatiebalie/receptie. 

 • Nee. In alle gerechtsgebouwen van de rechtbank Oost-Brabant geldt een rookverbod. Ook het binnenplein en de stoepen rondom het Paleis van Justitie en het trottoir voor het gerechtsgebouw in Eindhoven zijn vanaf 1 juli 2022 rookvrije zones.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de onderwerpenpagina. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Oost-Brabant, kunt u via onderstaande link contact opnemen.