Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Overijssel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Overijssel > Veelgestelde vragen


 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Overijssel een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Overijssel.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Overijssel   
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk (per post) indienen bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel, locaties Almelo en Zwolle. Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u de akte non-verzet direct mee. Als u de aanvraag schriftelijk indient, wordt deze uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.
  Contact

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Overijssel aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Overijssel.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Overijssel
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  U kunt een verklaring non-faillissement persoonlijk of schriftelijk (per post) aanvragen bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel, locaties Almelo en Zwolle.

  Aanvraag organisatie

  Voor de aanvraag voor een organisatie is een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Voor de aanvraag voor een persoon is een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente nodig. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.
  Contact

  Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u de verklaring direct mee. Doet u het schriftelijk dan wordt de akte uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het einde van de beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank – als daar de zaak voor het laatst aanhangig was - een 'verklaring van non-appèl' opvragen. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Informeer bij onze rechtbank naar de precieze procedure-voorwaarden hiervoor. Bij de juiste gemeente kan met zo'n akte een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

 • U kunt algemene voorwaarden deponeren of opvragen bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel, locaties Almelo en Zwolle. Dit kan schriftelijk of via e-mail. 
  Meer over algemene voorwaarden  

  Aan het deponeren zijn kosten verbonden. Zodra de betaling is gedaan, ontvangt u de algemene voorwaarden na uiterlijk 2 weken. Aan het opvragen van algemene voorwaarden zijn geen kosten verbonden. 
  Contact 

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Overijssel als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Overijssel.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Overijssel
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden  

  U kunt het afschrift schriftelijk (per post) voorzien van handtekening opvragen bij de centrale balies van de Rechtbank Overijssel, locaties Almelo en Zwolle. Het afschrift wordt over het algemeen binnen 1 week verzonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
  Contact 

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Overijssel, kunt u een afschrift opvragen bij informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen, per post of e-mail.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Overijssel

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Overijssel.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Overijssel voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren of van een apostille wilt laten voorzien, kunt u dat persoonlijk of schriftelijk (per post) aanvragen. Dit doet u met het originele document bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel, locaties Almelo en Zwolle. Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook uw adres en het land waarvoor het document bestemd is.
  Contact

  Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u het gelegaliseerde document direct mee. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het originele document. Een machtiging is niet nodig. De kosten kunt u contant betalen of pinnen.

  Doet u het schriftelijk dan wordt het uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.

  Meer over de kosten

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • bij de informatiebalie van de rechtbank
  • per post

  Vermeld de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • of het burgerservicenummer (BSN)

  Voeg bij een schriftelijke aanvraag een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Binnen een paar dagen ontvangt u het uittreksel via de post. Heeft u de aanvraag persoonlijk aan de balie van de rechtbank gedaan, dan krijgt u het uittreksel direct mee

  Informatiebalie Zwolle

  Bezoekadres:

  Schuurmanstraat 2
  8011 KP Zwolle

  Postadres:

  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle

  Email: informatiebalie.zwolle@rechtspraak.nl

  Informatiebalie Almelo

  Bezoekadres:

  Egbert Gorterstraat 5
  7607 GB Almelo

  Postadres:

  Postbus 323
  7600 AH Almelo

  E-mail: informatiebalie.almelo@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

 Werken bij

>Alles uitklappen

 Onderzoek

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Overijssel kunt u contact opnemen.