Laden...

Casus 'Diefstal met geweld'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > In de rechtszaal > Casus 'Diefstal met geweld'

In deze casus oordeelt u over een man die verdacht wordt van een poging tot beroving en het plegen van meerdere diefstallen. Hierbij heeft hij mogelijk omstanders bedreigd en geweld gebruikt.

Situatie

Een man wordt verdacht van een poging tot beroving van een bejaarde vrouw op straat door haar op de grond te gooien en met een mes te bedreigen. Hij is door de politie gearresteerd en zit inmiddels 4 maanden in voorarrest.

Van meer verdacht

Daarnaast wordt de man verdacht van:

  • Een diefstal bij warenhuis de ‘Parfumfabriek’ waarbij 3 personeelsleden zijn bedreigd en 1 personeelslid krachtig is weggeduwd.
  • Het stelen van 2 flessen parfum bij het warenhuis ‘Delicata’.

Eerder veroordeeld

De man is een bekende van de politie en heeft een strafblad. Hij is al meerdere keren veroordeeld voor het plegen van geweldsdelicten en verschillende diefstallen, waaronder ook diefstal met geweld. Hij is veroordeeld tot zowel taakstraffen als deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

Naar de rechter

De officier van justitie besluit de man te vervolgen en de zaak voor de rechter te brengen.

Reclasseringsrapport

Op verzoek van de officier van justitie heeft de reclassering een onderzoek ingesteld naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Conclusie

De reclassering komt onder meer tot de conclusie dat het recidiverisico (kans op herhaling) hoog moet worden ingeschat vanwege:

  • De beperkingen van de verdachte.
  • Zijn uiterst slechte financiële situatie.
  • Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding.

Advies

Het advies van de reclassering luidt dat bij een deels voorwaardelijke straf als bijzondere voorwaarden aan verdachte moet worden opgelegd dat:

  • Hij zich door de reclassering laat begeleiden.
  • Hij deelneemt aan een agressieregulatietraining.

Woord verdachte

Ik geef toe dat ik 2 diefstallen heb gepleegd. Maar dat deed ik alleen om mijn kamerhuur te kunnen betalen. Daarnaast was ik in het verleden verslaafd, waardoor ik telkens in het criminele circuit rondhing. Dat is nu anders. Ik ben bezig met een baan.

Ik weet dat ik een opvliegend karakter heb. Ik heb weinig vertrouwen in mensen, denk vaak dat ze me willen belazeren. Ik wil dan de eerste zijn die een klap uitdeelt. Daarom ben ik bereid om mee te werken aan de agressieregulatietraining. Ik heb spijt van de diefstallen, maar dat andere heb ik niet gedaan.

Verklaring slachtoffer

Sinds de dag van de beroving is alles anders. Ik voel me onveilig op straat. Door de val heb ik mijn enkel gebroken. Op mijn leeftijd geneest dat niet zo snel. Ik heb er nog steeds veel last van. Als gevolg van wat er is gebeurd, voel ik me continu gespannen. Ik ben nerveus, schrikachtig en kan mij slecht concentreren. Inmiddels ben ik doorverwezen naar een therapeut voor traumatherapie.

Schadevergoeding

Ik heb psychische schade opgelopen door de beroving. Daarom eis ik een schadevergoeding. Ik heb dan ook een verzoek tot het vorderen van een schadevergoeding ingediend.

Officier van justitie

               

De feiten

De poging tot beroving ontkent de verdachte. Maar zowel een getuige als het slachtoffer zelf hebben de verdachte herkend. Zij hebben niet alleen verklaard dat hij de dader is, maar ook dat de situatie voor het slachtoffer uitermate bedreigend is geweest. En dat het alleen dankzij het ingrijpen van de getuige goed is afgelopen.

De verdachte heeft de 2 diefstallen bekend. Uit verschillende getuigenverklaringen komt duidelijk naar voren dat hij bij de diefstal bij warenhuis de ‘Parfumfabriek’ zowel verbaal als fysiek gewelddadig werd. Hij heeft daar personeelsleden bedreigd en weggeduwd. Ik acht alle tenlastegelegde feiten dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Strafeis

De verdachte is al 5 keer eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en verschillende diefstallen, waaronder diefstallen met geweld. Hij gebruikt door de jaren heen ook steeds meer geweld. Rekening houdend met de beleidsregels van het Openbaar Ministerie eis ik daarom 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Gezien de uitkomsten uit het reclasseringsrapport vorder ik daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Daaraan moet als bijzondere voorwaarden worden gekoppeld dat verdachte zich gedurende de proeftijd onder reclasseringstoezicht stelt. En dat hij meewerkt aan een training die is gericht op agressieregulatie. Ook vind ik dat de verdachte de schade moet vergoeden aan het slachtoffer.

Zo’n forse straf vind ik noodzakelijk om de verdachte en anderen te laten inzien dat het jarenlang plegen van dit soort delicten niet past in deze maatschappij.

Pleidooi advocaat

Beroving: nee

Mijn cliënt ontkent betrokken te zijn geweest bij de beroving. Hij was ten tijde van de beroving bij een vriend thuis. Daarom vind ik ook niet dat mijn cliënt een schadevergoeding aan de bejaarde vrouw hoeft te betalen.

2 diefstallen: ja

Mijn cliënt geeft toe de 2 diefstallen te hebben gepleegd. Echter niet met zoveel geweld als door de officier van justitie wordt aangegeven.

Noodweer

Hij werd in een hoek gedreven door een winkelbediende die een stok in zijn hand had. In zijn poging uit die hoek te komen, duwde mijn cliënt de winkelbediende weg. Ook riep hij wat nare dingen naar de andere winkelbediende. Mogelijk hebben zij dat als dreigend opgevat. Mijn cliënt deed dit alleen omdat hij zich erg bedreigd voelde.

4 maanden

Dus wat er overblijft zijn in totaal 2 eenvoudige diefstallen (van enkele flesjes parfum). Dan vind ik de eis 18 maanden gevangenisstraf buitenproportioneel. Ik verzoek de rechtbank dan ook een straf op te leggen die gelijk is aan het voorarrest en mijn cliënt in vrijheid te stellen.

Reactie officier van justitie

Het noodweerverweer moet worden verworpen, want het was de winkelbediende die deed wat hij moest doen, namelijk: de verdachte aanhouden. In zo’n situatie kan de verdachte geen beroep doen op noodweer.

Oordeel zelf

Is het wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de strafbare feiten heeft gepleegd? Zo ja, welke soort straf zou de verdachte moeten krijgen? Een geldboete, gevangenisstraf of een taakstraf?

Het oordeel van de rechter 

Bewezen strafbare feiten

De rechter acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan. Dit levert de volgende strafbare feiten op:

  • Poging tot beroving.
  • Diefstal.
  • Diefstal gevolgd door geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen, met het doel om een vluchtweg mogelijk te maken bij een betrapping op heterdaad.

 

Uitspraak

De rechter verwerpt het noodweerverweer omdat er geen sprake geweest is van een situatie waarin het voor verdachte nodig was om zich te verdedigen. De winkelbediende deed wat hij mocht doen om de verdachte aan te houden en te wachten op de politie.

De rechter veroordeelt de verdachte voor de bewezen strafbare feiten tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met reclasseringstoezicht en de voorwaarde dat de verdachte een agressieregulatietraining volgt. De tijd die de veroordeelde in voorarrest heeft doorgebracht, wordt in mindering gebracht. Daarnaast wijst hij de schade toe, de man moet de geëiste schadevergoeding betalen.

Bij de veroordeling heeft de rechter rekening gehouden met:

    

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.