Rechtszaak starten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Naar de rechter > Rechtszaak starten
illustratieve afbeelding

Rechtszaak tegen particulier of organisatie

Rechtszaken tussen particulieren (onderling) en organisaties (onderling) zijn civiele zaken. Afhankelijk van de zaak bent u een eiser of een verzoeker.

 

Eiser civiel recht

Wanneer u iets eist, zoals een geldvordering, start u de rechtszaak met een dagvaarding. U bent de eiser.

Verzoeker civiel recht

Als u iets verzoekt, zoals een scheiding, alimentatie of curatele, begint de rechtszaak met een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

 

Verschil tussen eis en verzoek

Een eis en een verzoek hebben dezelfde functie in verschillende procedures. Sommige zaken beginnen met een eis in een dagvaarding. Andere met een verzoek in een verzoekschrift. In de wet staat in welke zaken een eis of een verzoek ingediend moet worden. De verzoekschriftprocedure is voor zaken die de rechter wat sneller kan behandelen.

 

Welke procedure?

Civiele zaken worden afgehandeld door de kantonrechter en de civiele rechter.

De kantonrechter behandelt:

  • civiele zaken tot een bedrag van € 25.000
  • arbeidszaken
  • huurzaken
  • consumentenkoopzaken
  • consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
  • lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Overige zaken komen voor de civiele rechter.

 

 

Rechtszaak tegen overheidsinstantie

Rechtszaken tegen de overheid vallen onder het bestuursrecht. Afhankelijk van het soort zaak start u deze met een:

 

Beroepschrift

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen beroep instellen door een beroepschrift in te dienen.

Verzoekschrift

Wilt u vanwege een spoedeisend belang een voorlopige beslissing (voorlopige voorziening) bij de rechter vragen? Dan dient u een verzoekschrift in bij de rechtbank.

 

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u
belanghebbende bent. Zodra de rechter heeft vastgesteld dat u belanghebbende bent, wordt u een eiser (beroepschrift) of verzoeker (verzoekschrift).

 

 

 

Geen strafzaak starten

U kunt geen strafrechtelijke procedure starten. Ook niet als u bij de politie aangifte heeft gedaan. Bij strafzaken is het Openbaar Ministerie altijd de eisende partij.

 

 

 

Soort zaak onbekend

Weet u niet of uw zaak begint met een dagvaarding, verzoekschrift of beroepschrift? Ga dan via uw situatie naar het onderwerp waar uw zaak over gaat.

In het onderwerp staat beschreven:

  • hoe u in die situatie een rechtszaak start
  • of een advocaat verplicht is of niet
  • hoe de procedure verloopt

 

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum