Laden...

Fraude

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Fraude

Fraude is het bedriegen van personen, bedrijven of de overheid. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn om een voordeel te behalen ten koste van anderen. Er zijn verschillende vormen van fraude. U kunt op verschillende manieren bij een strafzaak over fraude betrokken zijn, bijvoorbeeld als: verdachte, slachtoffer, getuige.

Enkele voorbeelden van fraude

Bij fraude kunt u denken aan:

  • identiteitsfraude
  • internetfraude
  • oplichting
  • witwassen van geld
  • uitkeringsfraude

 

Verdachte van fraude

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Welke strafrechter

De strafeis van de officier van justitie is afhankelijk van het soort fraude dat er is gepleegd. Is de eis maximaal 1 jaar gevangenisstraf en gaat het om een eenvoudig misdrijf? De politierechter behandelt de zaak. Is de eis hoger en/of de zaak complexer? Dan wordt de zaak door 3 rechters behandeld (meervoudige kamer).

Oriëntatiepunten straffen

De rechtbanken en gerechtshoven hebben in de loop der jaren zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de situatie.

Slachtoffer van fraude

Rechten

Heeft u aangifte gedaan van fraude (politie.nl) en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Schade door fraude

Vraagt u als slachtoffer van fraude een schadevergoeding, dan wordt u (gedeeltelijk) procespartij. U voegt zich dan als benadeelde partij in het strafproces.

Slachtoffers kunnen bij de Fraudehelpdesk (fraudehelpdesk.nl) terecht voor vragen en meldingen over fraude. Het Slachtofferloket Politie (politie.nl) begeleidt slachtoffers tijdens het politieonderzoek. Daarna gaat de zaak naar het Openbaar Ministerie (OM). Het Informatiepunt Slachtoffers OM (om.nl) informeert en adviseert tijdens het strafproces.

 

Getuige van fraude

Verklaring afleggen bij politie

Als u op de hoogte bent van fraude (zoals oplichting en het witwassen van geld), kunt u zich melden bij de politie (politie.nl)U verlaat Rechtspraak.nl. Het kan ook zijn dat de rechter-commissaris u oproept voor verhoor in het onderzoek voorafgaand aan de rechtszaak.

Getuige in een strafzaak

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval roept de officier van justitie of rechter-commissaris u op. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.


Mediation in strafzaken

Bij mediation in strafzaken gaan verdachte en slachtoffer vrijwillig met elkaar in gesprek onder begeleiding van 2 mediators. Het doel van de mediation is herstel, het komt niet in plaats van een strafprocedure. Het kan gaan om emotioneel herstel, maar ook om materieel of financieel herstel. Voorwaarde voor deze vorm van mediation is dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor wat is gebeurd en dat het slachtoffer met de verdachte in gesprek wil. Mediation in strafzaken is kosteloos voor beide partijen.

 


 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact