Laden...

Geweldsdelicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Geweldsdelicten

Een geweldsdelict is een misdaad waarbij geweld is gebruikt tegen personen of goederen, of waarbij gedreigd is met geweld. U kunt op verschillende manieren bij een strafzaak over een geweldsdelict betrokken zijn, bijvoorbeeld als: verdachte, slachtoffer of getuige.

Verdachte van een geweldsdelict 

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Welke strafrechter

De strafeis van de officier van justitie is afhankelijk van het soort geweldsdelict en of er wel of geen (blijvend) letsel is. Is de eis maximaal 1 jaar gevangenisstraf en gaat het om een eenvoudige zaak? De politierechter behandelt de zaak. Is de eis hoger en/of de zaak complexer? Dan wordt de zaak door 3 rechters behandeld (meervoudige kamer).

Oriëntatiepunten straffen

De rechtbanken en gerechtshoven hebben in de loop der jaren zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de situatie.

Slachtoffer van een geweldsdelict

Rechten

Heeft u aangifte gedaan van een geweldsdelict (politie.nl) en is er een verdachte aangehouden? Als slachtoffer heeft u een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces.

Schade door geweldsdelict

Vraagt u als slachtoffer een schadevergoeding, dan wordt u (gedeeltelijk) procespartij. U voegt zich dan als benadeelde partij in het strafproces.

Slachtoffers kunnen bij een slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces.

Getuige van een geweldsdelict

Verklaring afleggen bij politie

Als u een geweldsdelict (zoals mishandeling, geweldpleging, vernieling of brandstichting) heeft gezien, kunt u zich als getuige melden bij de politie (politie.nl). Het kan ook zijn dat de rechter-commissaris u oproept voor verhoor in het onderzoek voorafgaand aan de rechtszaak.

Getuige in een strafzaak

Soms wordt een getuige ook gehoord door de rechter of rechter-commissaris tijdens de rechtszaak. In dat geval roept de officier van justitie of rechter-commissaris u op. U ontvangt een aangetekende brief. Hierin staat waar en wanneer u als getuige moet verschijnen. U bent verplicht te komen.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.