Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

‘Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak’‘Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wisselend-financieel-beleid-risicovol-voor-politie-OM-en-Rechtspraak.aspxDen Haag3-5-2021 22:00:00De politie, het OM en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend financieel beleid. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties, blijkt uit onderzoek.<p>De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek <a href="https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/05/03/bekostiging-van-politie-om-en-rechtspraak-onderzocht" target="_blank">Continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak (wodc.nl)</a> van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).</p>
Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Bestuursrechters-Midden-Nederland-winnen-Klare-Taalbokaal-2019.aspxUtrecht7-4-2021 22:00:00Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019.<p>Bestuursrechters van de rechtbank Midden-Nederland hebben de Klare Taalbokaal 2019 gewonnen, voor <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:5126">een uitspraak over de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad bij de Nationale Politie</a>. Hij moest weg omdat hij niet integer met geld was omgegaan en stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. De rechters en hun griffier leggen glashelder uit waarom de korpsleiding hem wel mocht ontslaan, zei juryvoorzitter Dineke de Groot (president van de Hoge Raad) dinsdag bij de uitreiking. ‘De lezer wordt op een natuurlijke wijze door de uitspraak heen geleid.’ </p>
Gerechtshoven vullen regeling voor limiet aan lengte processtukken aanGerechtshoven vullen regeling voor limiet aan lengte processtukken aanhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Gerechtshoven-vullen-regeling-voor-limiet-aan-lengte-processtukken-aan.aspxDen Haag21-3-2021 23:00:00 De nieuwe regels die vanaf 1 april gelden voor de lengte van processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven, zijn aangevuld met bijlagen waarin aanwijzingen voor de toepassing van de nieuwe bepalingen zijn gegeven. <p>De nieuwe regels die vanaf 1 april gelden voor de lengte van processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven, zijn aangevuld met bijlagen waarin aanwijzingen voor de toepassing van de nieuwe bepalingen zijn gegeven. </p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.