Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.


Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Intrekken Nederlanderschap 'uitreizigers' mag, maar niet in oude gevallen16-4-2019 22:00:00De wet staat het niet toe dat de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken van twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. De wet staat het niet toe dat de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken van twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. Toen de mannen zich bij die groepen aansloten, stonden die strijdgroepen namelijk nog niet op de wettelijke lijst van 'verboden' organisaties. Dat gebeurde pas in 2017. De Rijkswet op het Nederlanderschap, die intrekking van het Nederlanderschap mogelijk maakt, heeft geen terugwerkende kracht en mag daarom niet op de mannen worden toegepast. Dat staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (17 april 2019).
Financiën niet bepalend bij keuze voor 1 of 3 rechters 15-4-2019 22:00:00<p>Bij de keuze om een rechtszaak door 1 of 3 rechters te laten behandelen, spelen financiële motieven geen rol. Dat blijkt uit een kort intern <a title="rapport%20quick%20scan.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/rapport-quick-scan.pdf">onderzoek <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,1 MB)</span></a> van de Rechtspraak. De indruk was ontstaan dat rechtbanken extra geld probeerden binnen te halen door een meervoudige kamer (van 3 rechters) op te tuigen als dat niet nodig was. Daar is niets van gebleken.</p>
Overzichtsuitspraak verkorte motivering in het vreemdelingenrecht2-4-2019 22:00:00De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee zaken een overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. <font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font class="rnl-rteThemeFontFace-1" color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (3 april 2019) in twee zaken een zogenoemde 'overzichtsuitspraak' gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Dit artikel maakt het mogelijk uitspraken te doen met een verkorte motivering. In de overzichtsuitspraak gaat de Afdeling bestuursrechtspraak in op de manier waarop zij het artikel toepast.<span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum