Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  U kunt de akte per post of fax opvragen:
  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 170
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Fax: 088 361 05 62

                           
  U ontvangt de akte als de verzetstermijn verstreken is. Op aanvraag wordt de akte op voorhand gefaxt.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

   

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Rotterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Rotterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

   

  Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt de algemene voorwaarden per post deponeren. U stuurt de algemene voorwaarden plus het begeleidende verzoek voor deponering naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 170
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  De akte depot wordt verstuurd zodra de betaling hiervoor ontvangen is. 

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden per post of per fax opvragen.
  Fax: 088 361 05 62
  U ontvangt de algemene voorwaarden over het algemeen binnen 1 week.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Rotterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

   

  U kunt het afschrift per e-mail, brief of fax voorzien van handtekening opvragen bij:

  E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

  Locatie Rotterdam
  Rechtbank Rotterdam
  Personen- en familierecht, Huwelijkse voorwaarden
  Postbus 50952
  3007 BN Rotterdam
  Fax: 088 361 05 56

  Locatie Dordrecht
  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  t.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Fax 088 361 05 44

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Rotterdam, kunt u een afschrift opvragen bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (per post of e-mail). Of aan de balies van de rechtbank Rotterdam of locatie Dordrecht.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Rotterdam

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Rotterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Rotterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  Persoonlijk

  Breng het originele document. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het originele document, een machtiging is niet nodig. De kosten kunt u contant betalen of pinnen. U kunt tot 16.30 uur zonder afspraak terecht bij de Centrale Informatiebalie.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • voor welk land de stukken zijn
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans)

  Stuur de brief met het originele document t.a.v. de Centrale Informatiebalie naar de rechtbank locatie Rotterdam of locatie Dordrecht.


  Zodra de rechtbank Rotterdam het originele document binnen heeft, ontvangt u eerst een nota voor de betaling. Wanneer de rechtbank de betaling heeft ontvangen, wordt het document met de apostille of legalisatie meteen naar u teruggestuurd.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • en liefst ook het burgerservicenummer (BSN) van de minderjarige

  Bij het aanvragen van een uittreksel uit het gezagsregister bij de Centrale Informatiebalie graag een legitimatiebewijs van het kind tonen. Dit is niet verplicht, maar wenselijk om spelfouten te voorkomen.

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook de adresgegevens. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank krijgt u het uittreksel direct mee. Een per e-mail aangevraagd uittreksel proberen we binnen vijf (werk)dagen per post te verzenden, maar in verband met drukte kan het iets langer duren.

  Bezoekadressen

  Rechtbank Rotterdam
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam
  Telefoon: 088 362 60 00

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht
  Telefoon: 088 362 60 00

  Postadressen

  Rechtbank Rotterdam
  T.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  T.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht

  E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
 • Ja, dat kan. U kunt een vakje aanvragen (en opzeggen) door een fax te sturen naar faxnummer 088 361 05 49. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Hiervoor kunt u contact opnemen met de rechtbank Rotterdam. Dit kan op diverse manieren: persoonlijk bij de Centrale Informatiebalie, per post of per e-mail (rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl). Inzage in het boedelregister en een uittreksel opvragen uit het boedelregister zijn beide kosteloos. U hebt het uittreksel binnen 5 werkdagen in huis.

  De rechtbank Rotterdam heeft 2 locaties: Rotterdam en Dordrecht. Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  geboortedatum
  • overlijdensdatum
  laatste woonadres
  • het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden

  Bezoekadressen

  Rechtbank Rotterdam
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam
  Telefoon: 088 362 60 00

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht
  Telefoon: 088 362 60 00

  Postadressen

  Rechtbank Rotterdam
  T.a.v. Team Erfrecht
  Postbus 50955
  3007 BS  Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  T.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 7003
  3300 GC  Dordrecht

 • Bent u professionele bewindvoerder voor iemand met problematische schulden (de betrokkene)? Het kan zijn dat de gemeente waar de betrokkene woont, gebruik wil maken van het adviesrecht dat gemeenten sinds 1 januari 2021 hebben. Gemeenten die gebruik willen maken van het adviesrecht voor hun inwoners, stellen de rechtbank hiervan op de hoogte. Kijk op deze pagina voor de lijst met gemeenten die vallen onder het arrondissement Rotterdam.
  Meer informatie over bewindvoering bij problematische schulden vindt u op deze pagina.

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

 

 

 Procedures

>Alles uitklappen
 • De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.

 • Op deze site vindt u veel informatie over de rechtbank. Vindt u geen antwoord op uw vraag, dan kunt u op werkdagen terecht bij de Centrale Informatiebalie.
  De rechtbank kan niet inhoudelijk op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.

 • U kunt een klacht indienen bij de president van de rechtbank of via het online klachtenformulier. Hoe dat gaat, kunt u verder lezen op de pagina Ik heb een klacht.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Mediationbureau

  Locatie Rotterdam 

  Bezoekadres Wilhelminaplein 100/125
  3072 AK Rotterdam

  Correspondentieadres
  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam
  Tel: 088 361 19 47
  e-mail: mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl

  Locatie Dordrecht

  Bezoekadres Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht

  Correspondentieadres
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht

  Tel: 088 362 57 95
  e-mail: mediation.rb.dordrecht@rechtspraak.nl

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Rotterdam. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

  Meer over tolken en vertalers

  Per post

  Locatie Rotterdam:

  Rechtbank Rotterdam
  Handelszaken, rekesten, kamer E1331
  Postbus 50954
  3007 BR Rotterdam
  Telefoon: 088 361 19 18

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de Centrale Informatiebalie. Schuldeisers kunnen de lijst schriftelijk opvragen via Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • De Rechtbank Rotterdam heeft een procedure voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv). Voor deze versnelde procedure dient u gebruik te maken van bijgaand digitale formulier (pdf, 774,4 KB).

  Het ingevulde formulier kan naar verzoekschriftschadevergoeding.strafrecht.rb-rot@rechtspraak.nl worden gestuurd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 
  Ouderlijk gezag
  Voogdij  
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 Zitting

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Rotterdam kunt u contact opnemen.