Veelgestelde vragen rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Rotterdam > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  U kunt de akte per post of fax opvragen:
  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 163
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Fax: 088 - 361 05 62

                           
  U ontvangt de akte als de verzetstermijn verstreken is. Op aanvraag wordt de akte op voorhand gefaxt.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

   

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Rotterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het einde van de beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kan bij de griffier van onze rechtbank – als daar de zaak voor het laatst aanhangig was - een 'verklaring van non-appèl' worden opgevraagd. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Rotterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

   

  Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt de algemene voorwaarden per post deponeren. U stuurt de algemene voorwaarden plus het begeleidende verzoek voor deponering naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Team Handel
  Team administratie
  Administratie-rekesten
  kamer D 163
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  De akte depot wordt verstuurd zodra de betaling hiervoor ontvangen is. 

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden per post of per fax opvragen.
  Fax: 088 - 361 05 62
  U ontvangt de algemene voorwaarden over het algemeen binnen 1 week. De kosten voor het opvragen bedraagt € 3,18 + € 0,15 per pagina. Bij een document van 20 pagina’s betaalt u € 6,18 en bij een document van 40 pagina’s is dat € 9,18.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Rotterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Rotterdam.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

   

  U kunt het afschrift per brief of fax voorzien van handtekening opvragen bij:

  Rechtbank Rotterdam

  Personen- en familierecht, Huwelijkse voorwaarden

  Postbus 50952
  3007 BN Rotterdam

  Fax: 088 - 361 05 56

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Rotterdam, kunt u een afschrift opvragen bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (per post of e-mail). Of aan de balies van de rechtbank Rotterdam of locatie Dordrecht.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Rotterdam

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Rotterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Rotterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

   

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  Persoonlijk

  U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:
  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans)

  Stuur de brief t.a.v. de Centrale Informatiebalie naar de rechtbank locatie Rotterdam of locatie Dordrecht.

   

  Zodra de rechtbank Rotterdam het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie gelijk toegezonden.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  • persoonlijk, bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank
  • per e-mail
  • per brief
  • per fax

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • geboorteland
  • en liefst ook het burgerservicenummer (BSN) van de minderjarige

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook de adresgegevens. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Bij de Centrale Informatiebalie van de rechtbank krijgt u het uittreksel direct mee. Een telefonisch aangevraagd uittreksel verzenden wij dezelfde dag per post. Een per e-mail aangevraagd uittreksel proberen we binnen twee dagen per post te verzenden, maar in verband met drukte kan het iets langer duren.

  Bezoekadres:

  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam

  Postadres:

  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam

  Telefoon: 088 - 362 60 00
  E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

 • Ja, dat kan. U kunt een vakje aanvragen (en opzeggen) door een fax te sturen naar faxnummer 088 - 361 05 49. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Hiervoor kunt u contact opnemen met de rechtbank Rotterdam. Dit kan op diverse manieren: persoonlijk aan de Centrale Informatiebalie, telefonisch of per post. Inzage in het boedelregister en een uittreksel opvragen uit het boedelregister zijn beide kosteloos. U hebt het uittreksel binnen 5 werkdagen in huis.

  De rechtbank Rotterdam heeft 2 locaties: Rotterdam en Dordrecht. Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  geboortedatum
  • overlijdensdatum
  laatste woonadres
  • het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden

  Bezoekadressen

  Rechtbank Rotterdam
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam
  Telefoon: 088 – 362 60 00

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht
  Telefoon: 088 – 362 60 00

  Postadressen

  Rechtbank Rotterdam
  T.a.v. Team Erfrecht
  Postbus 50955
  3007 BS  Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  T.a.v. Centrale Informatiebalie
  Postbus 7003
  3300 GC  Dordrecht

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

 

 

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0900-8020 (dit nummer is niet gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl) Via deze website kunt u ook vragen stellen.

 • Op deze site vindt u veel informatie over de rechtbank. Vindt u geen antwoord op uw vraag, dan kunt u op werkdagen terecht bij de Centrale Informatiebalie.
  De rechtbank kan niet inhoudelijk op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. Hiervoor kunt u terecht bij het juridisch loket.

 • ​U kunt een klacht indienen bij de president van de rechtbank. Hoe dat gaat, kunt u verder lezen op de pagina Ik heb een klacht.

 • ​Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Mediationbureau

  Locatie Rotterdam 

  Bezoekadres Wilhelminaplein 100/125
  3072 AK Rotterdam

  Correspondentieadres
  Postbus 50950
  3007 BL Rotterdam
  Tel: 088-36 11947
  e-mail: mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl

  Locatie Dordrecht

  Bezoekadres Steegoversloot 36
  3311 PP Dordrecht

  Correspondentieadres
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht

  Tel: 088-36 25796
  e-mail: mediation.rb.dordrecht@rechtspraak.nl

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Rotterdam. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

  Meer over tolken en vertalers

  Per post

  Locatie Rotterdam:

  Rechtbank Rotterdam
  Handelszaken, rekesten, kamer E1159
  Postbus 50954
  3007 BR Rotterdam
  Telefoon: 088-36 11918

  Locatie Dordrecht:

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
  Handelszaken, rekesten
  Postbus 7003
  3300 GC Dordrecht
  Telefoon 088-36 11952

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de Centrale Informatiebalie. Schuldeisers kunnen de lijst schriftelijk opvragen via Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • De Rechtbank Rotterdam heeft een procedure voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 89 en 591a van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv). Voor deze versnelde procedure dient u gebruik te maken van bijgaand digitale formulier (pdf, 173,4 KB).

  Het ingevulde formulier kan naar verzoekschriftschadevergoeding.strafrecht.rb-rot@rechtspraak.nl worden gestuurd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 
  Gezag
  Voogdij  
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 Zitting

>Alles uitklappen
 • ​Het is belangrijk dat u probeert bij uw zitting aanwezig te zijn. Als u weet dat het niet gaat lukken bel dan zo ruim mogelijk van tevoren met de contactpersoon op uw brief of de griffie die uw zaak behandelt. Zorg dat u uw procedurenummer alvast bij de hand heeft.
   
  Als u niet weet wie u moet bellen neem dan contact op met het centrale nummer van de rechtbank Rotterdam: tel. 088-36 26000

 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen

  Groepsbezoek - scholen

  Wilt u als docent met uw klas de rechtbank Rotterdam bezoeken? ProDemos biedt scholen de mogelijkheid om een gratis gastles aan te vragen, waarin zij het bezoek aan de rechtbank voorbereiden. Op de site van ProDemos staat een rooster van beschikbare zittingen bij de rechtbank Rotterdam. U kunt zich als docent aanmelden via de website van ProDemos en kiezen naar welke zitting u met uw klas wilt. U kunt ook met uw klas alleen een zitting bijwonen. Aanmelden gaat ook via de site van ProDemos. Voor meer informatie verwijzen wij naar ProDemos (prodemos.nl).

  Rechtspraak in de klas

  Bekijk ook het lesmateriaal ter voorbereiding op de gastles en uw bezoek.
  Rechtspraak in de klas

  Groepsbezoek - overige groepen

  Bent u geen docent, maar wilt u wel met een groep (tussen de 5 en 15 personen) een bezoek brengen aan een openbare zitting van de rechtbank Rotterdam? Dan kunt u contact opnemen met de bodedienst.

  Bodedienst locatie Rotterdam

  Email: scholenvoorlichtingrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl  
  Tel: 088-36 26234 op werkdagen van 14.00 uur tot 16.00 uur.

  Bodedienst locatie Dordrecht

  E-mail: scholenvoorlichting.rb.dordrecht@rechtspraak.nl  
  Tel: 088-36 25685 op werkdagen.

 • ​Het gerechtsgebouw in Rotterdam komt u binnen via ingang A. Het gerechtsgebouw in Dordrecht is via de hoofdingang bereikbaar. De portier bij de receptie helpt u graag op weg.

 • ​De gerechtsbodes verstrekken informatie over de zittingszaal, de eventuele uitloop van de zitting en overige relevante informatie.

 • ​Dat mag, maar u dient het geluid van de telefoon op stil te zetten zodra u de zittingszaal betreedt. Uit oogpunt van veiligheid kunnen aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroffen die tot gevolg kunnen hebben dat het niet is toegestaan een mobiele telefoon mee de zittingszaal in te nemen.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over procedures vindt u onder Uw situatie. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Rotterdam kunt u contact opnemen.