Laden...

Nieuws digitalisering rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak > Nieuws digitalisering rechtspraak

 

 

Gerechtshof Amsterdam gaat strafdossiers hoger beroep digitaal verstrekken Amsterdam15-9-2020 22:00:00Vanaf 16 september gaat het gerechtshof Amsterdam stap voor stap digitaal werken in strafzaken. Advocaten ontvangen voortaan digitaal dossiers van politierechter- en kantonzaken in hoger beroep via het webportaal Mijn Strafdossier.<p>Vanaf 16 september gaat het gerechtshof Amsterdam stap voor stap digitaal werken in strafzaken. Advocaten ontvangen voortaan digitaal dossiers van politierechter- en kantonzaken in hoger beroep via het webportaal Mijn Strafdossier. </p>aspx
Landelijke invoering digitaal communiceren Wsnp-zakenDen Haag2-9-2020 22:00:00De Raad voor de rechtspraak voert digitaal communiceren in Wsnp-zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen) landelijk in. Vanaf september 2020 nodigen rechtbanken in een geleidelijk tempo professionele bewindvoerders daarvoor uit. De Raad voor de rechtspraak voert digitaal communiceren in Wsnp-zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen) landelijk in. Vanaf september 2020 nodigen rechtbanken in een geleidelijk tempo professionele bewindvoerders daarvoor uit. Dit is het vervolg op de proef die 3 rechtbanken het afgelopen half jaar uitvoerden samen met een aantal bewindvoerders. aspx
Uitnodiging ontvangen voor een online zitting? Zo werkt datDen Haag3-6-2020 22:00:00De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, met een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting?<p>De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting?</p>aspx
Videozittingen en mailen met de RechtspraakDen Haag6-4-2020 22:00:00De Rechtspraak zet alles op alles om zoveel mogelijk rechtszaken toch door te laten gaan. Lees meer informatie over het gebruik van de Skype Web App van Skype voor Bedrijven en Veilige Mailen met de Rechtspraak.<p> Zoals vorige week <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-zet-alles-op-alles-om-zoveel-mogelijk-zaken-af-te-doen.aspx">aangekondigd</a> zet de Rechtspraak alles op alles om zoveel mogelijk zaken af te doen. De behandeling vindt in steeds meer gevallen via een telefonische (beeld)verbinding plaats. Daarnaast kunnen processtukken en berichten tijdelijk via Veilig Mailen worden verstuurd. De Raad voor de rechtspraak heeft daarvoor een <a href="/coronavirus-(COVID-19)/Paginas/COVID-19-Tijdelijke-algemene-regeling-zaaksbehandeling-Rechtspraak.aspx">regeling</a> opgesteld.</p>aspx
Plannen digitale toegankelijkheid Rechtspraak naar Bureau ICT-toetsingDen Haag14-1-2020 23:00:00De plannen van de Rechtspraak voor digitale toegankelijkheid in civiel en bestuursrecht zijn klaar om getoetst te worden door het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT). <p>De plannen van de Rechtspraak voor <a href="/Voor-advocaten-en-juristen/digitalisering-rechtspraak/Paginas/digitale-toegankelijkheid-rechtspraak.aspx">digitale toegankelijkheid</a> in civiel en bestuursrecht zijn klaar om getoetst te worden door het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT). Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft ze daar namens de Raad voor de rechtspraak aangeboden. Het BIT toetst de risico’s en kans van slagen bij grote IT-projecten van de overheid.</p>aspx
3 rechtbanken starten proef digitale communicatie Wsnp-zakenDen Haag8-12-2019 23:00:00<p>De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten vanaf 13 december 2019 samen met een aantal bewindvoerders een proef om digitale communicatie in Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen-zaken (Wsnp-zaken)&#160;te testen. De schuldsaneringen zijn na de Faillissementen en Bewind door professionele bewindvoerders de derde zaakstroom van Toezicht die digitaal gaat. </p>aspx
Nieuwe werkwijze handtekening digitale zaken bestuurs- en civiel rechtDen Haag23-9-2019 22:00:00De Rechtspraak hanteert vanaf 27 september 2019 een nieuwe werkwijze voor de ondertekening van digitale uitspraken. Daarmee voldoet deze werkwijze aan de eisen van de wet en de uitspraak van de Raad van State.<p>De Rechtspraak hanteert vanaf 27 september 2019 een nieuwe werkwijze voor de ondertekening van digitale uitspraken. Daarmee voldoet deze werkwijze aan de eisen van de wet en de uitspraak van de Raad van State.</p>aspx
Eerste Kamer akkoord met procesvernieuwing in civiele zakenDen Haag11-7-2019 22:00:00De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met wetgeving die belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt. De Eerste Kamer heeft onlangs <a href="https&#58;//www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35175_intrekking_verplichting_om">ingestemd</a> (eerstekamer.nl) met wetgeving die enkele belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt. Hiermee krijgt de rechter bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van een procedure. Daarnaast maakt de aangenomen wet een einde aan het digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Dit betekent dat voor alle nieuwe zaken die na de inwerkingtredingsdatum (<a href="https&#58;//zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-247.pdf" title="stb-2019-247.pdf">1 oktober 2019 <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a>) van deze wet worden aangebracht bij alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. aspx
Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland Den Haag13-6-2019 22:00:00De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en procesvernieuwing in civiele zaken. <p>De Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt stopgezet. Daarnaast verruimt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor mondelinge behandeling in civiele zaken bij alle rechtbanken en hoven. De Rechtspraak koerst op invoering per 1 januari 2020. </p>aspx
5 vragen over digitalisering rechtspraak Den Haag14-11-2018 23:00:00<p>Hoe gaat het nu verder met de digitale ontwikkeling binnen de Rechtspraak? </p>aspx