Digitalisering rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak

Digitaal procederen is verplicht voor advocaten in:

Digitaal procederen en communiceren

De Rechtspraak wil digitaal toegankelijk zijn voor partijen. Een zaak indienen, stukken uitwisselen, het dossier inzien en communiceren over een zaak kan de komende jaren steeds meer digitaal. Stap voor stap wordt digitaal procederen in bestuurs- en civielrechtelijke zaken verplicht voor juridische professionals. Curatoren en professionele bewindvoerders communiceren al digitaal met de rechtbank over faillissementen en beschermingsbewinden. En in steeds meer strafzaken ontvangen advocaten digitale dossiers.

Digitalisering per rechtsgebied

De Rechtspraak is digitaal toegankelijk 

U kunt digitaal procederen en communiceren met de Rechtspraak via verschillende portalen.

Mijn Rechtspraak

Mijn Rechtspraak is het beveiligde webportaal van de Rechtspraak voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken en voor faillissementen. In Mijn Rechtspraak kunt u een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. U logt in met een veilige methode.

Aansluitpunt Rechtspraak

Advocaten, deurwaarders, verzekeraars of bestuursorganen die veel of omvangrijke processtukken uitwisselen met de rechtspraak, kunnen gebruikmaken van het Aansluitpunt Rechtspraak. Met deze systeemkoppeling wisselen zij geautomatiseerd gegevens uit in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken.

Aansluitpunt Toezicht

Professionele bewindvoerders van beschermingsbewinden communiceren digitaal met de rechtbank via het Aansluitpunt Toezicht.

Mijn Strafdossier

Advocaten ontvangen steeds vaker strafdossiers digitaal via Mijn Strafdossier. Dit webportaal is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Nieuws digitalisering rechtspraak  - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws digitalisering rechtspraak

 

 

Henk Naves voorgedragen als voorzitter Raad voor de rechtspraak29-11-2018 23:00:00Henk Naves voorgedragen als voorzitter Raad voor de rechtspraak<p>Henk Naves is door het kabinet voorgedragen bij de Koning als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De 59-jarige Naves is sinds 1 september lid van de Raad. Hij volgt 1 januari 2019 Frits Bakker op als voorzitter. Naves wordt voorzitter in een periode waarin er veel op de Rechtspraak en op de Raad afkomt. De verdere digitalisering en de financiële situatie van de Rechtspraak vormen belangrijke uitdagingen. </p>
5 vragen over digitalisering rechtspraak 14-11-2018 23:00:00<p>Hoe gaat het nu verder met de digitale ontwikkeling binnen de Rechtspraak? </p>
Digitalisering civiel recht en bestuursrecht gaat verder14-11-2018 23:00:00<p>De Rechtspraak richt zich de komende jaren op het realiseren van eenvoudige digitale toegang voor rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers. Dit staat in de vandaag gepubliceerde <a title="11244%20Brief%20Digitale%20toegankelijkheid%20bestuursrecht%20en%20civiel%20recht%206%20november%202018r.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/11244%20Brief%20Digitale%20toegankelijkheid%20bestuursrecht%20en%20civiel%20recht%206%20november%202018r.pdf">brief van de Raad voor de rechtspraak <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,1 MB)</span></a> aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming) over de digitalisering in civiel recht en bestuursrecht. Hierin is het eerdere besluit om de nadruk te leggen op <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-digitale-toegankelijkheid-in-plaats-van-automatisering-.aspx">digitale toegankelijkheid </a>in plaats van het automatiseren van juridische procedures verder uitgewerkt. </p>

Rechtspraak in ontwikkeling 

Digitale zaken

20.273
faillissementszaken


38.233
asiel- en bewaringszaken


2.070
civiele vorderingszaken

  • 1.881 via Mijn Rechtspraak
  • 189 via Aansluitpunt Rechtspraak

62.696
bewindszaken


(cijfers t/m 31 oktober 2018)


Digitale toegankelijkheid Rechtspraak

De maatschappij wordt steeds meer digitaal. Ook de Rechtspraak digitaliseert. Zo worden procedures sneller en toegankelijker. Lees meer over de digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Bekijk de infographic over het basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht.

Verbeteringen

Als gebruiker heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum