Digitalisering rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak

Digitaal procederen is verplicht voor advocaten in:

Digitaal procederen en communiceren

De Rechtspraak wil digitaal toegankelijk zijn voor partijen. Een zaak indienen, stukken uitwisselen, het dossier inzien en communiceren over een zaak kan de komende jaren steeds meer digitaal. Stap voor stap wordt digitaal procederen in bestuurs- en civielrechtelijke zaken verplicht voor juridische professionals. Curatoren en professionele bewindvoerders communiceren al digitaal met de rechtbank over faillissementen en beschermingsbewinden. En in steeds meer strafzaken ontvangen advocaten digitale dossiers.

Digitalisering per rechtsgebied

De Rechtspraak is digitaal toegankelijk 

U kunt digitaal procederen en communiceren met de Rechtspraak via verschillende portalen.

Mijn Rechtspraak

Mijn Rechtspraak is het beveiligde webportaal van de Rechtspraak voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken en voor faillissementen. In Mijn Rechtspraak kunt u een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. U logt in met een veilige methode.

Aansluitpunt Rechtspraak

Advocaten, deurwaarders, verzekeraars of bestuursorganen die veel of omvangrijke processtukken uitwisselen met de rechtspraak, kunnen gebruikmaken van het Aansluitpunt Rechtspraak. Met deze systeemkoppeling wisselen zij geautomatiseerd gegevens uit in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken.

Aansluitpunt Toezicht

Professionele bewindvoerders van beschermingsbewinden communiceren digitaal met de rechtbank via het Aansluitpunt Toezicht.

Mijn Strafdossier

Advocaten ontvangen steeds vaker strafdossiers digitaal via Mijn Strafdossier. Dit webportaal is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Nieuws digitalisering rechtspraak - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws digitalisering rechtspraak

 

 

'Rechtspraak kiest voor nabijheid en maatschappelijke effectiviteit'14-4-2019 22:00:00Rechters die dicht bij de samenleving staan: daar blijft de Rechtspraak zich de komende jaren voor inzetten. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Jaarverslag Rechtspraak 2018. <p>Rechters die dicht bij de samenleving staan: daar blijft de Rechtspraak zich de komende jaren voor inzetten. Dit blijkt uit het vandaag verschenen <a href="http://www.jaarverslagrechtspraak.nl/">Jaarverslag Rechtspraak 2018</a>. Ondanks een lastig jaar vol uitdagingen zijn veel innovatieve projecten gestart die de rechter toegankelijker maken en zich richten op het daadwerkelijke oplossen van problemen. Daarmee toont de Rechtspraak haar vitaliteit, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.</p>
'Rechtspraak moet nu in rap tempo moderniseren'21-3-2019 23:00:00Een stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en financiële schaarste bedreigen de rechtspraak. Dat constateert de Commissie Visitatie Gerechten, die het afgelopen jaar de kwaliteitszorg van de rechtspraak onderzocht.Een stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en financiële schaarste bedreigen de rechtspraak in Nederland. Dat constateert de Commissie Visitatie Gerechten, die het afgelopen jaar de kwaliteitszorg van de rechtspraak onderzocht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.
Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht17-2-2019 23:00:00<p><br> Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht</p><p> <strong>Vandaag (18 februari 2019) hebben de vier hoogste bestuursrechters het eerste jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht gepubliceerd. In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe. De commissie heeft zich in 2018 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen.</strong></p><p> </p>

Rechtspraak in ontwikkeling 

Digitale zaken

21.340
faillissementszaken


44.696
asiel- en bewaringszaken


2.517
civiele vorderingszaken

  75.298
  bewindszaken


  (cijfers t/m 31 januari 2019)


  Digitale toegankelijkheid Rechtspraak

  De maatschappij wordt steeds meer digitaal. Ook de Rechtspraak digitaliseert. Zo worden procedures sneller en toegankelijker. Lees meer over de digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak.

  Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

  Bekijk de infographic over het basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht.

  Verbeteringen

  Als gebruiker heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

  Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

  Sociale media

  Stel uw vraag via
  Stel uw vraag via

  Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

  Telefoon

  Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

  Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum