Laden...

Digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak > Digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak

Digitale toegankelijkheid vergroten

In een samenleving waarin we digitaal winkelen, reizen boeken, bankzaken regelen en zaken doen met overheidsinstanties is digitalisering niet meer weg te denken. Ook voor de interactie tussen de rechtspraak en partijen en voor de werkzaamheden van juridische professionals is digitalisering nodig. Zo worden procedures toegankelijker en sneller.

De Rechtspraak vergroot de komende jaren haar digitale toegankelijkheid. Een rechtszaak starten, berichten versturen, stukken uitwisselen tussen partijen en gerechten en het dossier inzien kan steeds meer digitaal.

Nieuwe focus op digitale toegankelijkheid

Sinds enkele jaren werkt de Rechtspraak aan de modernisering en digitalisering van juridische procedures. In het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI 2014-2018) zijn in alle rechtsgebieden digitale stappen gezet.

Maar digitaal procederen bleek meer tijd en geld te kosten dan gepland. Een onafhankelijke commissie adviseerde een nieuwe focus voor het digitaliseringsprogramma. Daarop besloot de Raad voor de rechtspraak in 2018 om zich te richten op digitale toegankelijkheid (pdf, 916,9 KB) / Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van digitale toegankelijkheid (pdf, 141,7 KB) in plaats van het automatiseren van juridische procedures.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

De Rechtspraak heeft een basisplan opgesteld voor de digitalisering in bestuursrecht en civiel recht. Het doel van dat plan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen.

Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: van een alles-in-1-systeem naar een ‘digitale brievenbus’ met dossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen alle partijen zaken indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak.

De Raad voor de rechtspraak heeft de plannen via de minister voor Rechtsbescherming aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) aangeboden. Na een positief advies van het BIT en als de minister bereid is de plannen te financieren, kan de Rechtspraak starten met de uitvoering. Omdat een BIT-toets tot 6 maanden in beslag kan nemen zal dit naar verwachting na de zomer van 2020 zijn. Als eerste worden dan rijksbelastingzaken en beslagrekesten digitaal toegankelijk gemaakt.

Digitalisering gaat verder: beheerst, verantwoord en realistisch

De Rechtspraak ontwikkelt de digitale systemen per zaaksoort op een beheerste, verantwoorde en realistische manier. Om risico’s zo klein mogelijk te houden, wordt de volgende stap pas gezet als de techniek zich in de praktijk bewezen heeft.

Zowel rechtspraakmedewerkers als externe gebruikers testen regelmatig nieuwe onderdelen van de digitale dienstverlening. De invoering van de digitale systemen verloopt ook in fasen. Per zaaksoort starten partijen met digitaal procederen op vrijwillige basis bij 1 gerecht.

Als zowel de Rechtspraak als de betrokken partijen vinden dat de systemen voldoende werken, wordt digitaal procederen in die zaken bij alle gerechten ingevoerd, nog steeds op vrijwillige basis. Als ook dat goed blijkt te werken, verzoekt de Rechtspraak de minister om de wet in te voeren die digitaal procederen verplicht stelt voor professionals. Burgers die zonder advocaat procederen kunnen altijd kiezen of ze digitaal of op papier willen procederen.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.