Laden...

Veelgestelde vragen Aansluitpunt Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak > Veelgestelde vragen Aansluitpunt Rechtspraak

 Wat is het Aansluitpunt Rechtspraak?

>Alles uitklappen
 • Via zowel Mijn Rechtspraak als het Aansluitpunt Rechtspraak kunnen professionele partijen digitaal procederen. Mijn Rechtspraak is een beveiligd webportaal dat door burgers en professionele procespartijen gebruikt wordt. In het webportaal vult u handmatig een formulier in om een procedure te starten. Ook kunt u stukken 1 voor 1 uploaden en downloaden.
  Het Aansluitpunt Rechtspraak is een koppeling voor geautomatiseerd berichtenverkeer. Professionele procespartijen kunnen vanuit het eigen administratiesysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de rechtspraak. U werkt dus in uw eigen systeem. Via het Aansluitpunt kunt u in een keer grote aantallen documenten versturen of ontvangen die geautomatiseerd van metadata worden voorzien. Bekijk de vergelijking tussen Mijn Rechtspraak en Aansluitpunt Rechtspraak.

  • U werkt vanuit uw eigen kantoorsysteem. U hoeft dus niet in te loggen op het beveiligde webportaal.
  • U heeft minder kans op fouten, omdat u minder gegevens handmatig hoeft in te voeren.
  • U kunt rechtstreeks documenten insturen vanuit uw eigen documentmanagementsysteem (DMS).
  • U kunt meerdere documenten en meerdere zaken in een keer aanbieden. Deze kunt u automatisch metagegevens meegeven. U hoeft dus niet handmatig een documenttitel en documentclassificatie in te voeren.
  • U kunt bepaalde gegevens automatisch opslaan in uw eigen systeem. Bijvoorbeeld de gegevens van de (advocaat van de) tegenpartij.
 • Het Aansluitpunt Rechtspraak is beschikbaar voor civiele vorderingszaken volgens artikel 112 en 113 Rv. Ook is het Aansluitpunt Rechtspraak beschikbaar voor de IND als verweerder in asiel- en bewaringszaken.
  Het Aansluitpunt Toezicht is een ander aansluitpunt dat bestemd is voor digitale communicatie tussen professionele bewindvoerders en de Rechtspraak. 

 Koppelen met het Aansluitpunt Rechtspraak

>Alles uitklappen

 Procedure starten

>Alles uitklappen
 • ​U start een procedure met een bericht Zaakindiening. Dat bericht bestaat uit gegevens die de Rechtspraak nodig heeft om de zaak te registreren en te starten. Tevens kunt u document(en) toevoegen aan het bericht. U ontvangt een bericht dat de gegevens en bijbehorende document(en) juist zijn ontvangen. Daarbij wordt een indieningskenmerk vermeld. Daarna ontvangt u een notificatie dat een nieuwe zaak is aangemaakt. Daarbij wordt zowel het zaaknummer als het indieningskenmerk vermeld. In het vervolg van de procedure wordt alleen het zaaknummer vermeld in de berichten.

 • Vanaf 9 februari 2018 is het mogelijk om via het Aansluitpunt Rechtspraak een civiele vorderingsprocedure volgens artikel 112 Rv. te starten. Informeer bij uw IT-leverancier wanneer deze mogelijkheid in uw zaaksysteem beschikbaar is. 

  Is het in uw zaaksysteem nog niet mogelijk om een zaak te starten volgens artikel 112 Rv? Dan start u via Mijn Rechtspraak een vorderingsprocedure volgens artikel 112 Rv en dient u daar de procesinleiding in. Vervolgens ontvangt u via het Aansluitpunt Rechtspraak het oproepingsbericht van de rechtbank in uw zaaksysteem. Dit bezorgt u bij de verwerende partij (artikel 112 Rv). Het exploot van betekening dient u in via Mijn Rechtspraak. Zodra u de procesinleiding in Mijn Rechtspraak heeft ingediend, ontvangt u via uw zaaksysteem een bericht met de zaakgegevens. De zaak kunt u vervolgens verder behandelen via het Aansluitpunt Rechtspraak.

 Documenten en stukken

>Alles uitklappen

 Ontvangstbevestiging en notificaties

>Alles uitklappen
 • ​Als u een Aansluitpunt heeft voor bepaalde zaken, dan gaat de Rechtspraak ervan uit dat dit uw voorkeurskanaal is voor deze zaken. U ontvangt in die zaken geen e-mailnotificaties via Mijn Rechtspraak. Via berichten in uw kantoorsysteem wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de zaak. Start u toch een procedure via Mijn Rechtspraak in dit type zaken? Ook dan ontvangt u berichten via uw eigen kantoorsysteem. In zaken waarvoor u geen Aansluitpunt heeft, ontvangt u e-mailnotificaties als er iets verandert in uw zaak

 • Als er iets wijzigt in de gegevens van de zaak, stuurt de Rechtspraak een bericht.

 • De gegevens voor het starten van een nieuwe zaak vult u in uw eigen zaaksysteem in. Via een technisch bericht worden deze verzonden naar de rechtbank met de door u in uw systeem geselecteerde stukken. Na enige tijd ziet u de zaak met het toegekende zaaknummer terug in uw systeem. Of en op welke wijze u daarvan een melding ontvangt, is afhankelijk van uw IT-leverancier.

 Werken via het Aansluitpunt Rechtspraak

>Alles uitklappen

 Updates Aansluitpunt Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Iedere 6 maanden kan er een functionele update plaatsvinden van het Aansluitpunt Rechtspraak. De Rechtspraak voert maandelijks kleinere functionele wijzigingen door. U bent als IT-leverancier niet verplicht om updates door te voeren, tenzij de wijziging een belangrijke verstoring oplost.

 • De Rechtspraak kondigt updates aan via de verbeteringenpagina. U kunt zich via RSS abonneren op deze verbeteringen.

 • U heeft 6 maanden de tijd om een update door te voeren. Nadat een nieuwe versie is ingevoerd, kunt u de oude versie nog een half jaar gebruiken. Daarna ondersteunt de Rechtspraak de oude versie niet meer. Het doorvoeren van wijzigingen naar aanleiding van storingen gebeurt in overleg tussen de Rechtspraak en de IT-dienstverleners.

 • U blijft toegang houden tot het Self Service Testportaal. Ook nadat u toegang heeft gekregen tot het Aansluitpunt. Zo kunt u blijven testen of uw digitale systeem nog steeds geschikt is om berichten uit te wisselen met de Rechtspraak nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd in uw IT-systeem. Wanneer het een grote update betreft, kan het zijn dat u opnieuw een compliancetest en functionele test moet uitvoeren. Als gebruiker bent u verplicht om te bewaken dat uw ICT en het gebruik van het Aansluitpunt Rechtspraak aan de eisen van het technisch procesreglement blijven voldoen.

  Bent u via een IT-leverancier aangesloten? Dan is uw leverancier verantwoordelijk voor het actueel houden van het systeem.

 Storingen en helpdesk

>Alles uitklappen
 • Neem contact op met uw eigen IT-afdeling of IT-leverancier als de storing niet op de pagina Onderhoud en storingen wordt gemeld.
  Ligt de oorzaak van de storing volgens uw IT-afdeling/de IT-leverancier aan de kant van de Rechtspraak? Dan nemen zij hierover contact op met de Rechtspraak.
  Als het niet lukt om contact te krijgen met uw eigen IT-afdeling/IT-leverancier, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) via 088 361 61 61 of via sociale media: www.twitter.com/RechtspraakNL en www.facebook.com/Rechtspraak.
  Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • De kantoor(locatie)gegevens zoals deze in BAR zijn geregistreerd;
  • Met welk softwarepakket u werkt;
  • Sinds wanneer de fout optreedt, in welk zaaknummer en bij welk(e) bericht(en).  
 • U kunt een beroep doen op verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding wanneer de verstoring niet aan u toerekenbaar is. Dit doet u door de stukken alsnog digitaal in te dienen als de systemen weer werken. U moet de stukken digitaal indienen uiterlijk 23.59 uur op de eerstvolgende werkdag nadat de storing is afgemeld. Afmelding van storingen vindt plaats op de webpagina Onderhoud en storingen en via de RSS-feed. U kunt zich op alle onderhouds- en storingsmeldingen abonneren via RSS-feed. U onderbouwt het beroep met stukken. Deze kunt u via het Aansluitpunt aan de rechtbank versturen.

  Leer meer over 'Wat te doen bij onderhoud en storing?'

 • U kunt met algemene vragen over de Rechtspraak, vragen over de digitale procedures en vragen over het Aansluitpunt terecht bij het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Heeft u verbetersuggesties voor de werking van uw software met het Aansluitpunt, neem dan contact op met uw leverancier.

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.