Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Noord-Holland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt de akte per post of mail aanvragen bij:

  Locatie Haarlem:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  Veilig mailcontact met Non-verzet (zivver.com)

  Locatie Alkmaar:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Veilig mailcontact met Non-verzet (zivver.com)

  Nadat u de nota heeft betaald, krijgt u de akte zo spoedig mogelijk toegezonden.


 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Noord-Holland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland.

  U kunt de akte per mail aanvragen: Veilig mailcontact met Non failliet (zivver.com)

  Nadat u de nota heeft betaald, krijgt u de akte non-failliet zo snel mogelijk toegezonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Noord-Holland door ze op te sturen naar de Centrale Informatiebalie van de locaties Haarlem of Alkmaar.  U krijgt de akte depot of algemene voorwaarden toegezonden nadat de nota is voldaan.

  Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen kosteloos op te vragen.

 • In het huwelijksgoederenregister kun u opzoeken of er huwelijkse voorwaarden zijn. Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  Het is alleen mogelijk om een afschrift op te vragen bij de rechtbank Noord-Holland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland.

  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of mail) opvragen bij de rechtbank Noord-Holland. Het afschrift wordt binnen 2 weken opgestuurd.

  Locatie Haarlem

  Rechtbank Noord-Holland
  Centrale Informatiebalie
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  Veilig mailcontact met de Centrale Informatiebalie locatie Haarlem (zivver.com)

  Locatie Alkmaar

  Rechtbank Noord-Holland
  Centrale Informatiebalie
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Veilig mailcontact met Centrale Informatiebalie locatie Alkmaar (zivver.com)

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar of Haarlem, kunt u een afschrift opvragen bij de afdeling Familie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (ook per e-mail), telefonisch of aan de Centrale Informatiebalie. Houd er rekening mee dat u de beschikking niet meteen meekrijgt. Deze wordt altijd per post naar u opgestuurd (niet per e-mail).

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Noord-Holland

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Noord-Holland, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis / Brussel II-ter) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  Stuur uw aanvraag naar: 

  Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
  Centrale Informatiebalie
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem 

  Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar
  Centrale Informatiebalie 
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Per e-mail

  Stuur uw aanvraag naar een van de volgende adressen: 
  Veilig mailcontact met de Centrale Informatiebalie locatie Haarlem (zivver.com)
  Veilig mailcontact met de Centrale Informatiebalie locatie Alkmaar (zivver.com) 


  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Informatiebalie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • een kopie van de echtscheidingsbeschikking
  • een kopie van de actie inschrijving echtscheiding

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis / Brussel II-ter).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Noord-Holland.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Noord-Holland voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

   

  Stuur uw verzoek naar de centrale balie van de locatie Haarlem of locatie Alkmaar. U krijgt de legalisatie toegezonden nadat de nota is voldaan.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank. Dat kan op verschillende manieren:

  • aan de Centrale Balie van de rechtbank
  • per e-mail
  • per post.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld ook de naam van de aanvrager. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  De verwerking van een aanvraag per post of e-mail duurt maximaal een week. Bij de Centrale Balie van de rechtbank krijgt u het uittreksel direct mee.

  Bezoekadres Haarlem:

  Simon de Vrieshof 1
  2019 HA Haarlem

  Postadres Haarlem:

  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  Telefoon: 088 361 11 98
  Veilig mailcontact met Gezagsregister (zivver.com)

  Bezoekadres Alkmaar:

  Kruseman van Eltenweg 2
  1817 BD Alkmaar

  Postadres Alkmaar:

  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Telefoon: 088 361 11 50
  Veilig mailcontact met Gezagsregister (zivver.com)

 • Voor inzage in of een uittreksel uit het boedelregister kunt u bellen, een brief sturen of mailen. Het aanvragen van een uittreksel is kosteloos. De rechtbank Noord-Holland probeert een aanvraag binnen 3 werkdagen af te handelen.

  De rechtbank Noord-Holland heeft 4 locaties: Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en Alkmaar. Op 2 locaties wordt een boedelregister bijgehouden: Haarlem en Alkmaar. Woonde de overledene in de omgeving Haarlemmermeer of Zaanstad, neem dan contact op met de locatie Haarlem. Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene.

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • adres en laatste woonplaats
  • het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden
  • wie de aanvrager is en waarom u het nodig hebt

  Het aanvragen van een uittreksel uit het boedelregister is kosteloos. De rechtbank Noord-Holland probeert een aanvraag binnen 3 werkdagen af te handelen.

  Haarlem

  Postadres
  Rechtbank Noord-Holland
  t.a.v. het boedelregister
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  Telefoon: 088 361 11 71 (Handelsgriffie Haarlem)
  Veilig mailcontact met Boedelregister (zivver.com)

  Alkmaar

  Postadres
  Rechtbank Noord-Holland
  t.a.v. het boedelregister
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Telefoon: 088 361 11 42 (Handelsgriffie Alkmaar)
  Veilig mailcontact met Boedelregister locatie Alkmaar (zivver.com)


 Procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0800 8020 (gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl). Via deze website kunt u ook vragen stellen.

 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de informatiebalie.
 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. Maar u kunt wel van tevoren de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw 'verhinderdata'. De rechtbank Noord-Holland probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. Stuur een brief of e-mail met de dagen waarop u niet kunt. 

  Voor de rechtbank Alkmaar:
  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar  
  info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

  Voor de rechtbank Haarlem:
  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem  
  centralebalie.rb-nho@rechtspraak.nl

 • Dat hangt af van het soort zaak.

  Bekijk de mogelijkheden.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u.

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken.

  Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Mediationbureau

  E-mail: mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
  Telefoon Alkmaar: 06 10 01 31 73
  Telefoon Haarlem: 06 48 13 86 06

  Mediatorlijst Noord-Holland

  De mediatorlijst (rechtsbijstand.nl) geeft een overzicht van mediators die gekwalificeerd zijn voor mediation naast rechtspraak. Dat wil zeggen dat ze gecertificeerd zijn door het Mediators federatie Nederland (mfnregister.nl) U verlaat Rechtspraak.nl , voorheen het Nederlands Mediation Instituut (gecertificeerdemediators.nl). Op de mediatorlijst staat ook met welke soort zaken ze veel ervaring hebben, wat hun achtergrond is en welk tarief er wordt gehanteerd.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Noord-Holland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Noord-Holland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  U kunt de klacht schriftelijk indienen of via het online klachtenformulier.

  Rechtbank Noord-Holland
  T.a.v. het gerechtsbestuur
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen hun komst van tevoren telefonisch aankondigen via 088 361 11 70. Het dossier ligt dan klaar op de afgesproken dag. Bij het bezoek aan de Informatiebalie kunnen zij zich met legitimatie en een kenmerk/insolventienummer melden bij de bode/portier op de Jansstraat 81 te Haarlem tussen 09.00 en 15.30 uur (ook voor de Alkmaarse zaken, deze liggen in Haarlem).

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 
  Ouderlijk gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 • De rechtbank Noord-Holland heeft een procedure voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Voor de versnelde procedure moet u gebruik maken van het digitale formulier (pdf, 245,1 KB). Stuur het ingevulde formulier naar raadkamer.straf.rb-nho@rechtspraak.nl.

 

Bestuursrecht


 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.