Veelgestelde vragen van bewindvoerders, curatoren en mentoren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksContact > Veelgestelde vragen > Veelgestelde vragen van bewindvoerders, curatoren en mentoren

Veelgestelde vragen

Elders op deze website vindt u specifieke informatie over bewind, curatele en mentorschap. Heeft u niet gevonden wat u zocht? Wellicht vindt u het antwoord op uw vraag bij de onderstaande veelgestelde vragen.

 Bewindvoerder, algemeen

>Alles uitklappen

 Professioneel bewindvoerder

>Alles uitklappen

 Curatele

>Alles uitklappen
 • Curatele is een beschermingsmaatregel voor een meerderjarige die niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen.
 • Curatele kunt u aanvragen als:

  • betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is, of de stiefouder)
  • bewindvoerder of mentor, als er al een maatregel loopt
  • instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • officier van justitie
 • Curatele kunt u aanvragen bij de kantonrechter.
 • Voor het verzoek tot het instellen, wijzigen of beëindigen van de maatregel betaalt u griffierecht. Het te betalen griffierecht voor het aanvragen is hetzelfde als voor het wijzigen of beëindigen van curatele. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt (het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen, wijzigen of beëindigen van curatele). Lees meer over de kosten.
 • U betaalt griffierecht voor het aanvragen van de maatregel curatele. De benoeming van een curator is onderdeel van de aanvraag. U betaalt niet apart griffierecht voor de benoeming van de curator of voor een procedure tot ontslag van een curator en daarna het opnieuw benoemen van een curator.
 • U krijgt zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter bericht over uw aanvraag of over uw verzoek tot beëindiging van curatele met een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank waarnaar u uw aanvraag of verzoek heeft verzonden.
 • U kunt bij de kantonrechter een verzoek indienen voor het omzetten van de beschermingsmaatregel als deze te zwaar is of het beëindigen van de maatregel. U kunt een proefberekening van het te betalen griffierecht maken (het te betalen griffierecht voor het wijzigen of beëindigen is hetzelfde als voor het aanvragen van curatele).

 Curator, algemeen

>Alles uitklappen

 Professioneel curator

>Alles uitklappen

 Mentorschap

>Alles uitklappen
 • Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor een meerderjarige die niet meer over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding kan beslissen.
 • Mentorschap kunt u aanvragen als:

  • betrokkene zelf
  • de echtgenoot of andere partner van de betrokkene
  • een familielid tot in de 4e graad van de betrokkene (een ouder, grootouder, kind, kleinkind, broer, zus, oom, tante, neef of nicht)
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene nog minderjarig is) of de stiefouder

  Deze persoon moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan
  • in staat van faillissement verkeren
  • onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) vallen
  • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn
 • Mentorschap kunt u aanvragen bij de kantonrechter. U kunt ook mentorschap en bewind ineens aanvragen. Dit doet u ter bescherming van de financiële en niet-financiële belangen.
 • Voor het verzoek tot het instellen, wijzigen of beëindigen van de maatregel betaalt u griffierecht. Het te betalen griffierecht voor het aanvragen is hetzelfde als voor het wijzigen of beëindigen van mentorschap. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt (het inschalen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen, wijzigen of beëindigen van mentorschap). Lees meer over de kosten.
 • U betaalt griffierecht voor het aanvragen van de maatregel mentorschap. De benoeming van een mentor is onderdeel van de aanvraag. U betaalt niet apart griffierecht voor de benoeming van de mentor of voor een procedure tot ontslag van een mentor en daarna het opnieuw benoemen van een mentor.
 • U krijgt zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter over uw aanvraag of over uw verzoek om beëindiging van mentorschap met een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt ui contact opnemen met de rechtbank waarnaar u uw aanvraag of verzoek heeft verzonden.
 • De beschermingsmaatregel mentorschap omzetten als deze te licht is, of mentorschap beëindigen verloopt via de kantonrechter. U kunt een proefberekening van het te betalen griffierecht maken (het te betalen griffierecht voor het wijzigen of beëindigen is hetzelfde als voor het aanvragen van mentorschap).

 Mentor, algemeen

>Alles uitklappen

 Professioneel mentor

>Alles uitklappen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum