Veelgestelde vragen rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Gelderland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Gelderland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Gelderland
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet

  U kunt uw aanvraag per post indienen bij het team Kanton en Handelsrecht. U ontvangt de akte maximaal 5 werkdagen nadat de aanvraag binnen is.
  Contact

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Gelderland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Gelderland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Gelderland  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  U kunt een verklaring non-faillissement aanvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen:

  Persoonlijk

  U krijgt de verklaring gelijk mee.

  Schriftelijk

  Voeg bij de aanvraag een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de centrale balie.
  Contact

  Zodra de rechtbank Gelderland het originele document heeft, wordt de verklaring non-faillissement binnen 5 werkdagen opgemaakt en toegezonden.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Gelderland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.
  Meer over algemene voorwaarden 

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Dit kan persoonlijk, u krijgt de algemene voorwaarden meteen mee. Of schriftelijk (post, fax of e-mail). U krijgt de algemene voorwaarden binnen 5 werkdagen toegestuurd.
  Contact

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Gelderland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Gelderland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Gelderland  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden 

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening opvragen bij het team Familierecht van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen van de rechtbank Gelderland. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
  Contact

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.
  Meer over legaliseren van documenten

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen:

  Persoonlijk

  U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie.
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans).

  Stuur de brief t.a.v. de centrale balie.
  Contact

  Zodra de rechtbank Gelderland het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen 5 werkdagen toegezonden.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen aan de informatiebalie in Arnhem, telefonisch, per e-mail of per post. Levert u bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de minderjarige aan. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Het uittreksel verzenden wij dezelfde dag per post.

  Bezoekadres:

  Walburgstraat 2-4
  6811 CD Arnhem

  Postadres:

  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem

  Telefoon: 088 - 361 2000
  E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen

 

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen

  Let op: er is slechts beperkt plek in de zittingszaal. Het is dus mogelijk dat er geen plek is bij een zitting waar veel media en publiek op af komt.

  Wilt u als docent/begeleider van een middelbare school of MBO een voorlichting voorafgaand aan het bezoeken van zaken op zitting? Neem dan contact op met Prodemos (prodemos.nl). Deze organisatie verzorgt een voorlichtingsprogramma / gastles op onze locaties Zutphen en Arnhem (prodemos.nl). Voor het bezoeken van zaken op zitting (dus zonder een voorlichting / gastles) kunt u contact opnemen met de rechtbank via onderstaande instructie.

  Overige groepen (meer dan 5 personen) die een zitting willen bijwonen of een voorlichting willen hebben, kunnen daarvoor contact opnemen met de rechtbank via groepsbezoeken.rb-gel@rechtspraak.nl. Doe dit minimaal 6 weken van tevoren. Rechtbank Gelderland biedt scholieren, studenten en andere groepen de gelegenheid om openbare zittingen bij te wonen. Dit kan op alle locaties. Vanwege de beperkte ruimte op de publieke tribunes moet u zich hiervoor vooraf aanmelden. Strafzittingen zijn toegankelijk vanaf 12 jaar.

  Groepen moeten onder begeleiding staan van een docent of volwassen begeleider. De politierechter behandelt tijdens één zitting meerdere strafzaken en doet in de regel direct uitspraak. Deze zittingen zijn daarom bij uitstek geschikt voor scholieren en studenten die voor het eerst gaan kennismaken met het strafrecht.

  Deze zittingen vinden plaats in Arnhem en in Zutphen. Bij een groepsbezoek aan onze locatie in Arnhem kan een groep uit maximaal 25 personen bestaan. In Zutphen ligt deze grens op 20 personen.

  Graag in de mail het volgende doorgeven:

  • Locatie die u wilt bezoeken
  • Data waarop bezoek zou kunnen plaatsvinden
  • School of opleiding (naam, plaats, niveau)
  • Grootte van de groep
  • Leeftijd van de bezoekers
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon

  Bij een groepsbezoek gelden de volgende uitgangspunten:

  • Zittingen beginnen 's ochtends om 09.00 uur en 's middags om 13.30 uur.
  • Houd er rekening mee dat de toegangscontrole zo'n 10 minuten in beslag neemt voor een groep.
  • In de zittingszalen mag er niet gegeten en gedronken worden.
  • Alle mobiele telefoons moeten uit staan tijdens het bezoek aan de zitting.
  • Er mogen geen foto's of andere opnamen worden gemaakt in de rechtbanken.
  • Meld je bij binnenkomst bij de informatiebalie.

  Contact

 • ​In principe zijn alle zittingen toegankelijk voor publiek, u kunt dus mensen meenemen naar de rechtszaal. Zij moeten plaatsnemen op de publieke tribune. Bij strafzaken met een minderjarige als verdachte, bij familiezaken en bij belastingzaken worden alleen de direct belanghebbenden in de zaal toegelaten. 
  Meer over zitting bijwonen

 Werken bij

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over procedures vindt u onder Uw situatie. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Gelderland kunt u contact opnemen.