Laden...

Voor professionals in het recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor professionals in het recht

 

 Verstoringsmelder Meldingen

 

Roljournalen en journalen


Roljournaal handelszaken, familiejournaal, kantonroljournaal, Journaal civiel gerechtshoven.

Zaaksverdeling en ‑toedeling


Welke rechter behandelt welke zaak? Inzicht in werkgebieden, zittingslocaties en zaakstoedeling rechters.

 

Nieuws, verhalen en meer


Wat staat er op de agenda van de Rechtspraak? Wat gebeurt er momenteel op het gebied van toegankelijke, maatschappelijk effectieve, en tijdige en voorspelbare rechtspraak? Hoe zijn de ervaringen van professionals daarmee?

De Rechtspraak is digitaal toegankelijk

Digitaal procederen en communiceren

Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken.
Meer over digitalisering bij de Rechtspraak

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt

Online zittingen

De zitting kan, met toestemming van partijen, ook online plaatsvinden.
Meer over Online zittingen en overleggen

 

Contactgegevens

Heeft u een vraag over een lopende procedure? Of zoekt u een postadres?

Wijzigen uw contactgegevens? Geef deze dan telefonisch door aan de griffies waar u contact mee heeft.

Meldpunt dreiging advocaten en journalisten

Het is van belang voor de Rechtspraak dat iedereen zich veilig voelt in de gerechtsgebouwen. Daarom is per gerecht een meldpunt ingesteld waar journalisten en advocaten direct aan de beveiliging of beveiligingscoördinatoren kunnen melden dat zij een onveiligheidsgevoel, een dreiging of kwetsbaarheid ervaren.

Klachten en suggesties

Klachten

Vindt u dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter? Dan kunt u een klacht indienen, tot 1 jaar na het voorval.

Suggesties

Suggesties voor de website kunt u doen via de feedbackbutton rechts op deze pagina.

Informatie voor tolken, vertalers en deskundigen

U heeft een rol in een rechtszaak. Bijvoorbeeld als deskundige in een rechtszaak of als tolk en\of vertaler in een rechtszaak.

 

Nieuws voor professionals in het recht - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws voor professionals in het recht

 

 

Digitaal procederen in rijksbelastingzaken nu mogelijk bij alle rechtbankenDigitaal procederen in rijksbelastingzaken nu mogelijk bij alle rechtbankenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-procederen-in-rijksbelastingzaken-nu-mogelijk-bij-alle-rechtbanken.aspxDen Haag3-9-2023 22:00:00Burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs kunnen vanaf vandaag bij alle rechtbanken digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Daarmee wordt de toegang tot de Rechtspraak eenvoudiger voor procespartijen. <p><span>Burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs kunnen vanaf vandaag bij alle rechtbanken digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Daarmee wordt de toegang tot de Rechtspraak eenvoudiger voor procespartijen. </span><br></p>
Wijziging Wsnp: geen gevolgen voor termijn schuldenbewindenWijziging Wsnp: geen gevolgen voor termijn schuldenbewindenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wijziging-Wsnp-geen-gevolgen-voor-termijn-schuldenbewinden.aspxDen Haag11-7-2023 22:00:00Het inkorten van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten leidt nog niet tot een verkorting van de termijn van de schuldenbewinden. Tot deze conclusie komt de landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap.<p>Het <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Vanaf-zaterdag-verandert-de-wettelijke-schuldsanering-ingrijpend.aspx">inkorten van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten</a> leidt vooralsnog niet tot een verkorting van de termijn van de schuldenbewinden. Tot deze conclusie komt de landelijke expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap, een overlegorgaan van rechters. <br></p>
Vanaf zaterdag verandert de wettelijke schuldsanering ingrijpendVanaf zaterdag verandert de wettelijke schuldsanering ingrijpendhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Vanaf-zaterdag-verandert-de-wettelijke-schuldsanering-ingrijpend.aspxDen Haag28-6-2023 22:00:00Op zaterdag 1 juli treedt de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden via een Wsnp-traject en zo een nieuwe start kunnen maken. <p><span>Op zaterdag 1 juli treedt de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) in werking. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden via een Wsnp-traject en zo een nieuwe start kunnen maken. In de wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd waarmee procedures rondom schuldsanering toegankelijker en efficiënter moeten worden. </span><br></p>

Kwaliteit van de rechtspraak

Opleiding en kennisdeling

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) stelt een select aanbod open voor advocaten en andere ketenpartners, waaronder de ‘professionele ontmoetingen’.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.