Laden...

Voor professionals in het recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor professionals in het recht

 

 Verstoringsmelder Meldingen

 

Roljournalen en journalen


Roljournaal handelszaken, familiejournaal, kantonroljournaal, Journaal civiel gerechtshoven.

Zaaksverdeling en ‑toedeling


Welke rechter behandelt welke zaak? Inzicht in werkgebieden, zittingslocaties en zaakstoedeling rechters.

 

Nieuws, verhalen en meer


Wat staat er op de agenda van de Rechtspraak? Wat gebeurt er momenteel op het gebied van toegankelijke, maatschappelijk effectieve, en tijdige en voorspelbare rechtspraak? Hoe zijn de ervaringen van professionals daarmee?

De Rechtspraak is digitaal toegankelijk

Digitaal procederen en communiceren

Digitalisering is een van de manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken.
Meer over digitalisering bij de Rechtspraak

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt

Online zittingen

De zitting kan, met toestemming van partijen, ook online plaatsvinden.
Meer over Online zittingen en overleggen

 

Contactgegevens

Heeft u een vraag over een lopende procedure? Of zoekt u een postadres?

Wijzigen uw contactgegevens? Geef deze dan telefonisch door aan de griffies waar u contact mee heeft.

Meldpunt dreiging advocaten en journalisten

Het is van belang voor de Rechtspraak dat iedereen zich veilig voelt in de gerechtsgebouwen. Daarom is per gerecht een meldpunt ingesteld waar journalisten en advocaten direct aan de beveiliging of beveiligingscoördinatoren kunnen melden dat zij een onveiligheidsgevoel, een dreiging of kwetsbaarheid ervaren.

Klachten en suggesties

Klachten

Vindt u dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter? Dan kunt u een klacht indienen, tot 1 jaar na het voorval.

Suggesties

Suggesties voor de website kunt u doen via de feedbackbutton rechts op deze pagina.

Informatie voor tolken, vertalers en deskundigen

U heeft een rol in een rechtszaak. Bijvoorbeeld als deskundige in een rechtszaak of als tolk en\of vertaler in een rechtszaak.

 

Nieuws voor professionals in het recht - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws voor professionals in het recht

 

 

Jaarverslag Rechtspraak: 1,4 miljoen beslissingen in 2023Jaarverslag Rechtspraak: 1,4 miljoen beslissingen in 2023https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Jaarverslag-Rechtspraak-1-4-miljoen-uitspraken-in-2023.aspxDen Haag13-5-2024 22:00:00<p>In 2023 deden rechters, net als in 2022, uitspraak in bijna 1,4 miljoen zaken. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Jaardocumenten/Jaarverslag-Rechtspraak-2023/Paginas/default.aspx">jaarverslag van de Rechtspraak</a>. Ongeveer hetzelfde aantal nieuwe zaken werd vorig jaar bij de gerechten aangebracht. In het jaarverslag staan nog meer cijfers. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen er bij de Rechtspraak werken, het aantal rechters in opleiding en hoeveel uitspraken zijn gepubliceerd in het <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/">uitsprakenregister</a>.</p>
'Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld''Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Uitspraken-rechter-niet-uitgevoerd-door-tekort-aan-mensen-en-geld.aspxDen Haag13-5-2024 22:00:00​‘We moeten ervoor waken dat praktische problemen van de overheid fundamentele uitgangspunten van de rechtsstaat niet onder druk zetten’, schrijft Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) in zijn vandaag gepubliceerde jaarbericht.<p>‘We moeten ervoor waken dat praktische problemen van de overheid fundamentele uitgangspunten van de rechtsstaat niet onder druk zetten’, schrijft Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) in zijn vandaag gepubliceerde <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Jaardocumenten/Jaarverslag-Rechtspraak-2023/#8ac30770-2f73-438b-86be-d21c76c931be0ce22a71-4a9c-4c57-a334-247c32c4ce531">jaarbericht</a>. Hij maakt zich zorgen over capaciteitsproblemen bij de overheid waardoor uitspraken van rechters niet goed worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het tekort aan zorginstellingen en hulpverleners voor kinderen. Naves: ‘Dit betekent dat de rechter wel kan beslissen dat een kind daar het beste geholpen is, maar dat in de praktijk zijn uitspraak niet goed ten uitvoer kan worden gebracht.’</p>
Digitaal procederen in kort gedingen handel en familie bij alle rechtbanken mogelijkDigitaal procederen in kort gedingen handel en familie bij alle rechtbanken mogelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-procederen-in-kort-gedingen-handel-en-familie-bij-alle-rechtbanken-mogelijk.aspxDen Haag5-5-2024 22:00:00Advocaten kunnen vanaf 6 mei bij alle rechtbanken digitaal procederen in kort gedingen handel of familie via het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak.<p><span>Advocaten kunnen vanaf 6 mei bij alle rechtbanken digitaal procederen in kort gedingen handel of familie via het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak. Via dit webportaal logt een advocaat in en heeft zo altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en bijbehorende stukken. Digitaal procederen is snel, laagdrempelig en overzichtelijk en kost minder papier. </span><br></p>

Kwaliteit van de rechtspraak

Opleiding en kennisdeling

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) stelt een select aanbod open voor advocaten en andere ketenpartners, waaronder de ‘professionele ontmoetingen’.


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact