Laden...

Onderwerpen civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Onderwerpen civiel recht

Consumenten

 • Algemene voorwaarden zijn ‘de kleine lettertjes’ die horen bij een overeenkomst. U kunt uw algemene voorwaarden bij de rechtbank inschrijven (deponeren). Dan kan iedereen ze opvragen en lezen. 

Familie en relatie

 • Alimentatie is de financiële zorg van ex-partners voor elkaar en hun kinderen. U kunt naar de rechter als u alimentatie wilt vaststellen, wijzigen of stopzetten.
 • Wilt u gezamenlijk gezag over uw kind aanvragen? Of wilt u eenhoofdig gezag? Lees hoe u dit doet.
 • De kinderrechter kan op verzoek een minderjarige onder toezicht stellen. Soms kunt u zelf een verzoek indienen. U kunt ook reageren op het verzoek.
 • Wilt u een voogd aanwijzen? Of bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd en wilt u dit aanvaarden of weigeren? Lees hoe u dit doet.
 • Hoe verloopt de aanvraag van curatele? En welke taken heeft de curator?
 • Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap aanvaarden of verwerpen bij de kantonrechter. Wordt u het onderling niet eens over de verdeling van de erfenis? U kunt naar de civiele rechter.
 • U kunt een afschrift (kopie) van de afspraken tussen u en uw partner over de verdeling van uw bezittingen en inkomen opvragen bij de rechtbank waar ze ingeschreven zijn.
 • Een akte non-appèl is een verklaring van de rechtbank dat partijen geen hoger beroep hebben ingesteld tegen bijvoorbeeld een echtscheiding.
 • Wilt u voor uw kind een bankrekening met BEM-clausule openen of laten opheffen? Of wilt u geld ervan opnemen? Lees hoe u om toestemming kunt vragen bij de rechter.


Gezondheid en zorg


Huis en omgeving

 • Heeft u een nieuwe woning gekocht en na de overdracht verborgen gebreken ontdekt? U kunt naar de rechter als u er met de verkoper niet uitkomt.
 • Bent u het niet eens over overhangende begroeiing, heggen, bomen, struiken, aflopend water, schuttingen, gebruik van elkaars terrein, hinder of overlast?
 • Bij huurwoningen kunnen er problemen ontstaan tussen de huurder en de verhuurder. U kunt ervoor kiezen om zo’n probleem aan de rechter voor te leggen.

Mediation naast rechtspraak


   Schade en aansprakelijkheid


   Schulden en faillissementen

   • Hoe verloopt de aanvraag van curatele? En welke taken heeft de curator?
   • Heeft u zo veel schulden dat u er zelf geen oplossing meer voor ziet? Brengt schuldhulpverlening geen oplossing? Dan kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de Wsnp.
   • Als u wilt aantonen dat u of uw onderneming de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen bij de rechtbank.
   • Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap aanvaarden of verwerpen bij de kantonrechter. Wordt u het onderling niet eens over de verdeling van de erfenis? U kunt naar de civiele rechter.

   Vreemdelingen


     Werk en inkomen


     Staat uw onderwerp er niet bij?

     Dat betekent niet direct dat de rechter uw zaak niet kan behandelen. De pagina Naar de rechter kan u verder helpen.

      

     Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

     Algemene vraag

     Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

     • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
     • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

     Financiële vraag

     Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

     088 361 10 01

     rsc.financieel@rechtspraak.nl

     • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

     Vraag over rechtszaak of dossier

     Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

     Contact