Laden...

Onderwerpen civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel recht > Civiele rechter > Onderwerpen

Consumenten

 • Algemene voorwaarden zijn ‘de kleine lettertjes’ die horen bij een overeenkomst. U kunt uw algemene voorwaarden bij de rechtbank inschrijven (deponeren). Dan kan iedereen ze opvragen en lezen.

   Familie en relaties


   Gezondheid en zorg

   • Heeft u schade opgelopen door een medische fout en wilt u schadevergoeding? U kunt een procedure starten over de aansprakelijkheid en schade.

   Huis en omgeving

   • Heeft u een nieuwe woning gekocht en na de overdracht verborgen gebreken ontdekt? U kunt naar de rechter als u er met de verkoper niet uitkomt.
   • Bent u het niet eens over overhangende begroeiing, heggen, bomen, struiken, aflopend water, schuttingen, gebruik van elkaars terrein, hinder of overlast?
   • Wil de overheid uw grond kopen voor de aanleg van een weg of een ander algemeen belang? Na een onteigeningsbesluit stelt de rechter uw schadevergoeding vast.
   • Bij huurwoningen kunnen er problemen ontstaan tussen de huurder en de verhuurder. U kunt ervoor kiezen om zo’n probleem aan de rechter voor te leggen.

   Schade en aansprakelijkheid


    Schulden en faillissement

    • Wilt u een faillissement aanvragen voor uzelf, uw bedrijf of voor uw schuldenaar? U kunt een procedure starten bij de rechtbank.
    • Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Wordt u het onderling niet eens over de verdeling van de erfenis? U kunt naar de rechter.
    • Als de hulp van de schuldhulpverlener geen uitkomst biedt, kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

    Werk, inkomen en ondernemen

    • Een akte non-verzet is een verklaring (akte) waarmee u bewijst dat niemand zich verzet tegen een belangrijke organisatiewijzing. Bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing. U vraagt de akte aan bij de rechtbank.
    • Algemene voorwaarden zijn ‘de kleine lettertjes’ die horen bij een overeenkomst. U kunt uw algemene voorwaarden bij de rechtbank inschrijven (deponeren). Dan kan iedereen ze opvragen en lezen.